Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IGN.7013.3.2021 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowej w Gminie Karpacz

Ewa HIRSCH
Urząd Miejski w Karpaczu Department: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 15-07-2021 14:32:00
Placing offers : 23-07-2021 08:30:00
Offers opening : 23-07-2021 08:35:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 75 76 19 614.  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja KD_2021.zip zip 85731.7 2021-07-15 14:32:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK Nr 1.docx docx 13.38 2021-07-15 14:32:00 Subject of the order
ZAŁĄCZNIK Nr 2.docx docx 13.24 2021-07-15 14:32:00 Subject of the order
zapytanie_Inspektor_Nadzoru_KD_2021.pdf pdf 283.14 2021-07-15 14:32:00 Subject of the order
ZAŁĄCZNIK Nr 1.docx docx 13.38 2021-07-15 14:32:00 Criterion
ZAŁĄCZNIK Nr 2.docx docx 13.24 2021-07-15 14:32:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną polegającą na przebudowie i budowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Konstytucji 3 Maja i ul. Wąskiej oraz remont ul. Wąskiej 2. Nadzór inwestorski obejmuje branże: 1) Sanitarną; 2) Drogową. Inspektorem wiodącym, koordynującym prace związane z nadzorem inwestorskim oraz prowadzącym rady budowy jest inspektor nadzoru branży sanitarnej. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie branże wynikające z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

ZAŁĄCZNIK Nr 1.docx

ZAŁĄCZNIK Nr 2.docx

zapytanie_Inspektor_ [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3542 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 90% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 30 czerwca 2022 roku. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Wykaz osób skierowanychh do realizacji zamówienia - dysponowanie personelem posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w branżach: drogowej i sanitarnej. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Attachment required

ZAŁĄCZNIK Nr 2.docx

(0)
5 Wartość robót dot. wykonanej usługi nadzoru 10% a) 1 robota o wartości 350.000,00 – 500.000,00 zł brutto – 0 pkt b) 1 robota o wartości 501.000,00 – 600.000,00 zł brutto – 5 pkt c) 1 robota o wartości większej niż 601.000,00 zł brutto – 10 pkt. Attachment required

ZAŁĄCZNIK Nr 1.docx

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 579