Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00108017/01 Przebudowa ulicy Smażyńskiej w Wyszecinie - sprawa 16.2021

Marlena Górska
Urząd Gminy Luzino
Deadlines:
Published : 08-07-2021 11:10:00
Placing offers : 30-07-2021 11:00:00
Offers opening : 30-07-2021 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00.SWZ wł.pdf pdf 258.2 2021-07-08 11:10:00 Proceeding
01.ZAŁ. 1 FORMULARZ OFERTY.docx docx 32.07 2021-07-08 11:10:00 Proceeding
02.ZAŁ. 2 OŚWIADCZENIE.docx docx 25.25 2021-07-08 11:10:00 Proceeding
03.ZAŁ. 3 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf pdf 305.9 2021-07-08 11:10:00 Proceeding
04.ZAŁ. 4 DOKUMENTACJA Projektowa oraz STWOiR.pdf pdf 65.57 2021-07-08 11:10:00 Proceeding
05.ZAŁ. 5 RODO.pdf pdf 93.07 2021-07-08 11:10:00 Proceeding
06.ZAŁ. 6 BHP.pdf pdf 68.95 2021-07-08 11:10:00 Proceeding
07.TOM 1 - PROJEKT DROGOWY.pdf pdf 4531.37 2021-07-08 11:10:00 Proceeding
08.TOM 5 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf pdf 1606 2021-07-08 11:10:00 Proceeding
09.Przedmiar robót.pdf pdf 106.31 2021-07-08 11:10:00 Proceeding
10.Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 110.27 2021-07-08 11:10:00 Proceeding
Informacja z otwarcia.pdf pdf 55.88 2021-07-30 13:44:38 Public message
informacja o unieważnieniu - str. prowadzonego postęp..pdf pdf 69.43 2021-08-04 14:04:11 Public message

Announcements

2021-08-04 14:04 Marlena Górska Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) – dalej ustawą Pzp, zamawiający zawiadamia, że unieważnił postępowanie, jak w załączeniu.

informacja o unieważ [...].pdf

2021-08-04 13:58 Marlena Górska The message was withdrawn by the Buyer.
2021-07-30 13:44 Marlena Górska Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021r. poz. 1129 ze zm.), zamawiający udostępnia informację z sesji otwarcia ofert. W dniu 30.07.2021r. o godzinie 11:15 odbyło się otwarcie ofert. W terminie, do dnia 30.07.2021r. do godziny 11:00 oferty złożyli Wykonawcy jak w załączonej informacji.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-30 11:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 596 965,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 632