Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 024_2021 Stabilizacja nawierzchni ul. Hożej na oś. Wilczak – Jary w Bydgoszczy – program BBO

Deadlines:
Published : 02-07-2021 10:56:00
Placing offers : 21-07-2021 10:30:00
Offers opening : 21-07-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
024_2021 ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 108.01 2021-07-02 10:56:00 Proceeding
024_2021_SWZ z załacznikami.zip zip 339.46 2021-07-02 10:56:00 Proceeding
024_ 2021 Hoża (Program BBO).zip zip 24001.96 2021-07-02 10:56:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr1.pdf pdf 35.96 2021-07-12 14:26:04 Public message
przekrój A-A Hoża aktualizacja.pdf pdf 105.35 2021-07-12 14:26:04 Public message
ZMIANA Nr 1 z dnia 12.07. .2021r..docx docx 59.38 2021-07-12 14:26:04 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf pdf 35.97 2021-07-16 12:44:48 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 16.07.2021 r..pdf pdf 762.23 2021-07-16 12:44:48 Public message
024_2021 Informacja z otwarcia ofert.docx docx 95.18 2021-07-22 10:40:03 Public message
022 2021 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.docx docx 73.23 2021-08-12 09:26:04 Public message

Announcements

2021-08-12 09:26 Marlena Krzyżaniak Zawiadomienie zgodnie z art. 253 ust. 2 uPzp zamieszczone w dniu 12.08.2021 r.

022 2021 Informacja [...].docx

2021-07-22 10:40 Marlena Krzyżaniak W dniu 22.07.2021 r. Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert

024_2021 Informacja [...].docx

2021-07-21 10:30 Marlena Krzyżaniak Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 235.074,53 zł
2021-07-16 12:44 Marlena Krzyżaniak W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający zamieszcza w plikach poniżej: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 oraz wyjaśnienia treści SWZ.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-07-12 14:26 Marlena Krzyżaniak W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawaiajacy zamieszcza w plikach poniżej: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1, wyjaśnienia dotyczące zadanych pytań oraz uaktualniony przekrój

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

przekrój A-A Hoża ak [...].pdf

ZMIANA Nr 1 z dnia [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 799