Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00099279/01 Budowa chodników na terenie gminy Luzino - sprawa 15.2021

Marlena Górska
Urząd Gminy Luzino
Deadlines:
Published : 30-06-2021 11:31:00
Placing offers : 15-07-2021 11:00:00
Offers opening : 15-07-2021 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZAŁ. 5 RODO.pdf pdf 92.87 2021-06-30 11:31:00 Proceeding
SWZ wł.pdf pdf 262.66 2021-06-30 11:31:00 Proceeding
ZAŁ. 1 FORMULARZ OFERTY.docx docx 29.07 2021-06-30 11:31:00 Proceeding
ZAŁ. 2 OŚWIADCZENIE.docx docx 22.27 2021-06-30 11:31:00 Proceeding
ZAŁ. 3 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf pdf 308.96 2021-06-30 11:31:00 Proceeding
ZAŁ. 4 DOKUMENTACJA Projektowa oraz STWOiR.pdf pdf 77.55 2021-06-30 11:31:00 Proceeding
ZAŁ. 6 BHP.pdf pdf 68.9 2021-06-30 11:31:00 Proceeding
TOM 1 - PROJEKT DROGOWY ul. Lipowa.pdf pdf 6583.7 2021-06-30 11:31:00 Proceeding
TOM 2 PRZEDMIAR ROBÓT ul. Lipowa.pdf pdf 246.8 2021-06-30 11:31:00 Proceeding
TOM 5 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ul. Lipowa.pdf pdf 2135.42 2021-06-30 11:31:00 Proceeding
TOM 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ul. Przemysłowa.pdf pdf 6890.33 2021-06-30 11:31:00 Proceeding
TOM 2 PRZEDMIAR ROBÓT ul. Przemysłowa.pdf pdf 206.53 2021-06-30 11:31:00 Proceeding
TOM 5 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ul. Przemysłowa.pdf pdf 1898.56 2021-06-30 11:31:00 Proceeding
PROJEKT BUDOWLANY Kębłowo.pdf pdf 8641.84 2021-06-30 11:31:00 Proceeding
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Kębłowo.pdf pdf 2005.1 2021-06-30 11:31:00 Proceeding
TOM 2 PRZEDMIAR ROBÓT Kębłowo.pdf pdf 248.31 2021-06-30 11:31:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 112.49 2021-06-30 11:31:00 Proceeding
SKM_C300i21071511180.pdf pdf 57.24 2021-07-15 12:28:37 Public message
informacja o wyborze - str. prowadzonego postęp..pdf pdf 77.51 2021-07-26 13:57:48 Public message

Announcements

2021-07-26 13:57 Marlena Górska Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021r. poz. 1129 ze zm.), zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, jak w załączonej informacji.

informacja o wyborze [...].pdf

2021-07-15 12:28 Marlena Górska Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021r. poz. 1129 ze zm.), zamawiający udostępnia informacje z sesji otwarcia ofert. W dniu 15.07.2021r. o godzinie 11:15 odbyło się otwarcie ofert. W terminie, do dnia 15.07.2021r. do godziny 11:00, oferty złożyli Wykonawcy jak w załączonej informacji.

SKM_C300i21071511180 [...].pdf

2021-07-15 11:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129) Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 670.000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 617