Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DT.2620.6.2021 ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków w m. Łaszczyn, budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym w Dębnie Polskim, budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Folwark w rejonie ul. Miodowej oraz w m. Kąty wraz z przepompownią ścieków’’

Deadlines:
Published : 10-06-2021 09:28:00
Placing offers : 25-06-2021 09:00:00
Offers opening : 25-06-2021 09:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FA
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZADANIE NR 2 DĘBNO POLSKIE KS.zip zip 13943.38 2021-06-10 09:28:00 Proceeding
ZADANIE NR 3 MIODOWA FOLWARK KĄTY KS.zip zip 12715.43 2021-06-10 09:28:00 Proceeding
ZADANIE NR1 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łaszczyn etap I.zip zip 57526.28 2021-06-10 09:28:00 Proceeding
ZALACZNIK NR 1 WZÓR OFERTY.docx docx 58.92 2021-06-10 09:28:00 Proceeding
ZAŁACZNIK NR 2 OSWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW.docx docx 48.6 2021-06-10 09:28:00 Proceeding
ZAŁACZNIK NR 3 OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA.docx docx 49.02 2021-06-10 09:28:00 Proceeding
ZAŁACZNIK NR 5 WYKAZ OSÓB.docx docx 50.97 2021-06-10 09:28:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4 WYKAZ ROBÓT.docx docx 51.57 2021-06-10 09:28:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 6 Informacja RODO.docx docx 17.16 2021-06-10 09:28:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1277.41 2021-06-10 09:28:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 114.36 2021-06-10 09:28:00 Proceeding
WZÓR UMOWY ZADANIE NR 1.pdf pdf 931.31 2021-06-10 09:28:00 Proceeding
WZÓR UMOWY ZADANIE NR 2.pdf pdf 932.88 2021-06-10 09:28:00 Proceeding
WZÓR UMOWY ZADANIE NR 3.pdf pdf 930.69 2021-06-10 09:28:00 Proceeding
Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf pdf 117.97 2021-06-25 11:22:54 Public message
Wybór ofert 01.07.2021.pdf pdf 132.33 2021-07-01 11:52:57 Public message

Announcements

2021-07-01 11:52 Donata Twardowska Zawiadomienie o wyborze ofert.

Wybór ofert 01.07.20 [...].pdf

2021-06-25 11:22 Donata Twardowska Informacja z sesji otwarcia ofert.

Informacja z sesji o [...].pdf

2021-06-25 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Wartość zadania wynosi 4 145 097,84 zł. gross z tego:
Zadanie nr 1: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków w m. Łaszczyn’’
Wartość zamówienia brutto: 2 485 074,19 PLN
Zadanie nr 2: ,,Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym w Dębnie Polskim’’.
Wartość zamówienia brutto: 580 712,34 PLN
Zadanie nr 3: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Folwark w rejonie ul. Miodowej oraz w m. Kąty wraz z przepompownią ścieków’’.
Wartość zamówienia brutto: 1 079 311,31 PLN

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zadanie nr 1: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków w m. Łaszczyn’’ 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 1 596,40 m i tłocznej o długości 1 205,20 m wraz z pompowniami ścieków w m. Łaszczyn. 1 pc. - (0)
2 Zadanie nr 2: ,,Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym w Dębnie Polskim’’ 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w Dębnie Polskim’’. Długość odcinka grawitacyjnego wynosi 667,3 m; a tłocznego 119,5 m. 1 pc. - (0)
3 Zadanie nr 3: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Folwark w rejonie ul. Miodowej oraz w m. Kąty wraz z przepompownią ścieków’’ Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Folwark w rejonie ul. Miodowej oraz w m. Kąty wraz z przepompownią ścieków’’. Długość odcinka grawitacyjnego wynosi 1036,5 m; a tłocznego 510,9 m (od studni KS0 do studni KS4, od studni KS1 do studni KS19, od studni KS15 do studni KS 80). 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Zadanie 1: Warunki płatności - Płatnik ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 21 dni licząc od daty dostarczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. (0)
3 Zadanie 1:Dodatkowe koszty - Wykonawca określi w ofercie cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe (zgodnie z art.632 Kodeksu Cywilnego) za realizację przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całkowite wykonanie opisanego w dokumentacji SWZ pełnego zakresu prac według zasad wiedzy i sztuki budowlanej, przepisów Prawa budowlanego, warunków technicznych wykonania i odbioru robót, norm oraz wszelkich pozostałych warunków prowadzonego postępowania. W cenie ofertowej każdy Wykonawca uwzględnia również koszty wynikające z rozdziału III niniejszej SWZ, wszelkie inne koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty oraz prawidłową realizacją zamówienia a także ryzyko związane z wynagrodzeniem ryczałtowym. Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Zadanie 1: Termin realizacji - 1. Czas wykonania przedmiotu umowy strony ustalają na okres od dnia podpisania umowy do 30.11. 2021 r. (0)
5 Zadanie 2:Warunki płatności - Płatnik ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 21 dni licząc od daty dostarczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. (0)
6 Zadanie 2:Dodatkowe koszty - Wykonawca określi w ofercie cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe (zgodnie z art.632 Kodeksu Cywilnego) za realizację przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całkowite wykonanie opisanego w dokumentacji SWZ pełnego zakresu prac według zasad wiedzy i sztuki budowlanej, przepisów Prawa budowlanego, warunków technicznych wykonania i odbioru robót, norm oraz wszelkich pozostałych warunków prowadzonego postępowania. W cenie ofertowej każdy Wykonawca uwzględnia również koszty wynikające z rozdziału III niniejszej SWZ, wszelkie inne koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty oraz prawidłową realizacją zamówienia a także ryzyko związane z wynagrodzeniem ryczałtowym. Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
7 Zadanie 2:Termin realizacji - Czas wykonania przedmiotu umowy strony ustalają na okres od dnia podpisania umowy do 31.10.2021 r. (0)
8 Zadanie 3:Warunki płatności - Płatnik ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 21 dni licząc od daty dostarczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. (0)
9 Zadanie 3:Dodatkowe koszty - Wykonawca określi w ofercie cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe (zgodnie z art.632 Kodeksu Cywilnego) za realizację przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całkowite wykonanie opisanego w dokumentacji SWZ pełnego zakresu prac według zasad wiedzy i sztuki budowlanej, przepisów Prawa budowlanego, warunków technicznych wykonania i odbioru robót, norm oraz wszelkich pozostałych warunków prowadzonego postępowania. W cenie ofertowej każdy Wykonawca uwzględnia również koszty wynikające z rozdziału III niniejszej SWZ, wszelkie inne koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty oraz prawidłową realizacją zamówienia a także ryzyko związane z wynagrodzeniem ryczałtowym. Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
10 Zadanie 3:Termin realizacji - Czas wykonania przedmiotu umowy strony ustalają na okres od dnia podpisania umowy do 31.10.2021 r. (0)
Unlock the form

The number of page views: 688