Proceeding: MCPS/ZP/PG/351-12/2021 PN/U Przygotowanie i realizacja szkoleń specjalistycznych w formie zdalnej z zakresu profilaktyki uzależnień w województwie mazowieckim

Deadlines:
Published : 07-06-2021 11:03:00
Placing offers : 21-06-2021 10:00:00
Offers opening : 21-06-2021 11:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 


Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
07-06-2021 SWZ - 351-12-2021.pdf pdf 1153.6 2021-06-07 11:03:00 Proceeding
08d921c1-6b9c-4630-529a-540001e5454a (4).pdf pdf 194.8 2021-06-07 11:03:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - OPZ.PDF PDF 992.5 2021-06-07 11:03:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 656.87 2021-06-07 11:03:00 Proceeding
08d930bd-5f2d-9738-4c04-9a0001cfcfca.pdf pdf 36.02 2021-06-16 14:19:10 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.DOCX DOCX 43.35 2021-06-07 11:03:00 Criterion
załącznik nr 7a - 7h do SWZ - informacja dodatkowa dotycząca trenerów.docx docx 42.18 2021-06-07 11:03:00 Criterion
załącznik nr 5 do SWZ - wykaz usług.docx docx 22.41 2021-06-07 11:03:00 Criterion
załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 114.5 2021-06-07 11:03:00 Criterion
załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 57.17 2021-06-07 11:03:00 Criterion
załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.pdf pdf 629.56 2021-06-07 11:03:00 Criterion
załącznik nr 4 do SWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.PDF PDF 336.11 2021-06-07 11:03:00 Criterion
załącznik nr 7a - 7h do SWZ - informacja dodatkowa dotycząca trenerów.pdf pdf 546.48 2021-06-07 11:03:00 Criterion
16-06-2021 załącznik nr 6a-6h do SWZ - Wykaz osób.docx docx 33.2 2021-06-16 14:19:32 Criterion
informacja o kwocie 351-12-2021.pdf pdf 514.96 2021-06-21 10:56:59 Public message
Modyfikacja treści SWZ 351-12.pdf pdf 575.49 2021-06-16 14:28:00 Public message
informacja z otwarcia ofert 351-12-2021.pdf pdf 532.63 2021-06-21 14:46:31 Public message
wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą 351-12.pdf pdf 529.84 2021-07-13 09:19:50 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 351-12-2021.pdf pdf 733.16 2021-07-16 10:51:16 Public message

Announcements

2021-07-16 10:51 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z dokonaną oceną ofert Zamawiający publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-07-13 09:19 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z prowadzonym postępowaniem zamawiający publikuje stosowne pismo.

wniosek o przedłużen [...].pdf

2021-06-21 14:46 Paweł Ginel W związku z dokonaniem otwarcia złożonych w niniejszym postępowaniu ofert Zamawiający publikuje stosowną informację.

informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-21 10:56 Paweł Ginel W związku z upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

informacja o kwocie [...].pdf

2021-06-16 14:28 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z publikacją ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w załączeniu przesyłamy stosowne pismo. Jednocześnie informujemy, że zmianie uległ termin składania ofert.

Modyfikacja treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy Attachment required

załącznik nr 1 do SW [...].docx

załącznik nr 1 do SW [...].pdf

(0)
2 Oświadczenie Wykonawczy - załącznik nr 4 do SWZ Attachment required

załącznik nr 4 do SW [...].DOCX

załącznik nr 4 do SW [...].PDF

(0)
3 Informacja dodatkowa dotycząca trenerów - załącznik nr 7a-7h do SWZ

załącznik nr 7a - 7h [...].docx

załącznik nr 7a - 7h [...].pdf

(0)
4 Wykaz usług - załącznik nr 5 do SWZ - składany na wezwanie Zamawiającego

załącznik nr 5 do SW [...].docx

(0)
5 Wykaz osób - załącznik nr 6a-6h do SWZ - składany na wezwanie Zamawiającego

16-06-2021 załącznik [...].docx

(0)
6 oświadczenie o grupie kapitałowej - załącznik nr 8 do SWZ - składany na wezwanie Zamawiającego

załącznik nr 8 do SW [...].doc

(0)
Unlock the form

The number of page views: 612