Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IE.2600.1.1.2021 Dzierżawa Urządzeń Wielofunkcyjnych na potrzeby funkcjonowania Urzędu Gminy Luzino.

Awatar Pracownika
Damian Rozenkranc
Urząd Gminy Luzino
Deadlines:
Published : 18-05-2021 14:02:00
Placing offers : 21-05-2021 15:00:00
Offers opening : 21-05-2021 15:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego  o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania dotyczącego niniejszego zapytania ofertowego, bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania dotyczącego niniejszego zapytania ofertowego, bez podania przyczyny.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie Ofertowe 2600.1.pdf pdf 186.4 2021-05-18 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr - 3 wykaz urządzeń.pdf pdf 164.18 2021-05-18 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr - 2 OPZ.pdf pdf 212.69 2021-05-18 14:02:00 Criterion
Załącznik nr - 1 formularz ofertowy.pdf pdf 222.96 2021-05-18 14:02:00 Criterion
Załącznik nr - 4 Wzór umowy.pdf pdf 284.86 2021-05-18 14:02:00 Criterion
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 74.35 2021-05-26 09:23:51 Public message

Announcements

2021-05-26 09:23 Damian Rozenkranc Wybór najkorzystniejszej oferty.

Wybór najkorzystniej [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dzierżawa urządzeń. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z wdrożeniem systemu nadzorującego eksploatacje urządzeń. Okres dzierżawy 12 miesięcy. 1 service Urząd Gminy Luzino
Ofiar Stutthofu 11
84-242, Luzino
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6356 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Termin wystawienia oraz dostarczenia faktury VAT nastąpi do 20 dnia następnego miesiąca za miesiąc ubiegły, zaś termin płatności wynosi do 30 dni kalendarzowych, od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury za miesięczną dzierżawę przedmiotu umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji dostawy urządzeń - Dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia zrealizowane zostanie przez Wykonawcę w terminie do 28.05.2021r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu oraz wniesienia, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Lokalizacja - Budynek nr 1: Urząd Gminy Luzino ul. Ofiar Stutthofu 11 84-242 Luzino, Budynek nr 2: Urząd Gminy Luzino ul. 10 marca 11 84-242 Luzino. Urządzenia zostaną zainstalowane w piwnicy, na piętrze oraz na poddaszu w dwóch różnych budynkach. Podczas instalacji Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił min. 2 pracowników, którzy będą odpowiedzialni za wniesienie sprzętu do wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji. Koniecznie jest zapewnienie dwóch pracowników Zamawiającego do wniesienia urządzeń. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Wzór umowy - Akceptacja warunków umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Załącznik nr - 4 Wzó [...].pdf

(0)
7 Formularz Ofertowy - Proszę o załączenie wypełnionego oraz opatrzonego podpisami Załącznika nr 1. Attachment required

Załącznik nr - 1 for [...].pdf

(0)
8 Opis przedmiotu zamówienia - Akceptacja warunków OPZ w tym modeli urządzeń dopuszczonych do postępowania. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Załącznik nr - 2 OPZ [...].pdf

(0)
(0)

The number of page views: 523