Proceeding: FN.271.1.2021 Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 14.000.000 złotych na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów dla Gminy Miejskiej Chojnice

Deadlines:
Published : 10-05-2021 11:54:00
Placing offers : 14-06-2021 12:00:00
Offers opening : 14-06-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie opublikowane.pdf pdf 112.39 2021-05-10 11:54:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx docx 104.86 2021-05-10 11:54:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 formularz oferty.doc doc 72.5 2021-05-10 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Umowa kredytowa - wzór.doc doc 97 2021-05-10 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 3 formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.docx docx 173.48 2021-05-10 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc doc 31.5 2021-05-10 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wzór deklaracji wekslowej.doc doc 47 2021-05-10 11:54:00 Proceeding
załączniki do SWZ 2021.pdf pdf 2223.36 2021-05-10 11:54:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi z 12-05-2021.docx docx 60.48 2021-05-18 10:46:53 Public message
pytania i odpowiedzi z 14-05-2021.doc doc 142.5 2021-05-18 10:46:53 Public message
Pytania i odpowiedzi z 19-05-2021.docx docx 18.94 2021-05-20 13:02:57 Public message
Zmiana nr 1 do SWZ.doc doc 66 2021-05-21 11:49:02 Public message
Pytania i odpowiedzi z 20-05-2021.docx docx 19.13 2021-05-21 11:49:50 Public message
Pytania i odpowiedzi z 24-05-2021.docx docx 13.69 2021-05-25 15:19:35 Public message
Pytania i odpowiedzi z 21-05-2021.docx docx 13.48 2021-05-24 14:24:16 Public message
INFORMACJA O PRZEZNACZONEJ KWOCIE.docx docx 12.88 2021-06-10 10:20:08 Public message
Pytania i odpowiedzi z 02-06-2021.docx docx 27.63 2021-06-07 13:28:29 Public message
zamowienie.pdf pdf 115.36 2021-06-15 10:00:27 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dla wykonawców.docx docx 20.24 2021-07-01 12:56:50 Public message

Announcements

2021-07-01 12:56 Wioletta Szreder Informacja o wynikach postępowania

informacja o wyborze [...].docx

2021-06-15 10:00 Agnieszka Buchwald Informacja o złożonych ofertach

zamowienie.pdf

2021-06-10 10:20 Wioletta Szreder Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację przedmiotowego zamówienia

INFORMACJA O PRZEZNA [...].docx

2021-06-07 13:28 Wioletta Szreder Pytania od Wykonawców i odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi [...].docx

2021-05-25 15:19 Wioletta Szreder Pytania od Wykonawców i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi [...].docx

2021-05-24 14:24 Wioletta Szreder Pytania od Wykonawców i odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi [...].docx

2021-05-21 11:49 Wioletta Szreder Pytania od wykonawców i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi [...].docx

2021-05-21 11:49 Wioletta Szreder Zmiana Nr 1 do SWZ

Zmiana nr 1 do SWZ.d [...].doc

2021-05-20 13:02 Wioletta Szreder Pytania od wykonawców i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi [...].docx

2021-05-18 10:46 Wioletta Szreder Pytania od wykonawców i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi [...].docx

pytania i odpowiedzi [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 822