Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dkw.2233.07.2021.LS Remont elewacji budynku mieszkalnego B w oddziale Zewnętrznym w Płońsku Zakładu Karnego w Płocku

Lidia Stefańska
Zakład Karny w Płocku
Deadlines:
Published : 26-04-2021 11:54:00
Placing offers : 07-05-2021 23:59:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Szanowni Państwo,


zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zamawiający zaznacza, iż niniejsze postępowanie jest zwolnione ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.


Zakład Karny w Płocku zastrzega sobie prawo do:


odstąpienia od zapytania ofertowego lub jego unieważnienia bez podania przyczyny lub przerwania postępowania na każdym etapie,

- przedłużenia terminu składania ofert,

możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert informując o tym Wykonawców.


Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zgodnie ze swoim wyborem unieważnić postępowanie lub wybrać kolejnego Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Proszę o zapoznanie się z Załącznikami do postępowania.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 024 235 02 27.  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 2 - wzór umowy.docx docx 36.43 2021-04-26 11:54:00 Proceeding
Zał. nr 3_Oświadczenie RODO.doc doc 50 2021-04-26 11:54:00 Proceeding
Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia elewacji OZ.doc doc 36 2021-04-26 11:54:00 Proceeding
zapytanie ofertowe_2021_04_26_10_09_05_625.pdf pdf 673.19 2021-04-26 11:54:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.odt odt 38.67 2021-04-26 11:54:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Remont elewacji budynku Oczyszczenie elewacji, przygotowanie podłoża pod strukturę, naprawa oraz uzupełnienie ubytków, wykonanie stryktury zewnętrznej z tynku akrylowego na powierzchni ok. 350 m2, docieplenie fundamentu budynku na powierzchni ok. 30 m2, demontaż wraz z ponownym montażem 40 szt. barier ochronnych znajdujących się w 20 oknach. - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zał. nr 1 1 pc. Zakład Karny w Płocku
ul. Sienkiewicza 22
09-402, Płock
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2021 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Wizja lokalna - Odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)

The number of page views: 415