Proceeding: TP-03/2021 „Świadczenie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie”

Deadlines:
Published : 19-04-2021 12:30:00
Placing offers : 30-04-2021 12:30:00
Offers opening : 30-04-2021 12:45:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d8d279-7067-a81e-a7d2-530001a7b79c.pdf pdf 139.3 2021-04-19 12:30:08 Proceeding
SWZ_odpady_medyczne_.pdf pdf 1033.02 2021-04-19 12:30:08 Proceeding
Wzór_umowy_odpady_medyczne_.doc doc 131.5 2021-04-19 12:30:08 Proceeding
Wzór_umowy_odpady_medyczne_.doc.xades xades 183.25 2021-04-19 12:30:08 Proceeding
załacznik_3_do_swz_formularz cenowy.xls xls 55.5 2021-04-19 12:30:08 Proceeding
załacznik_3_do_swz_formularz cenowy.xls.xades xades 81.92 2021-04-19 12:30:08 Proceeding
Załącznik_2_do_SWZ_odpady.doc doc 51.5 2021-04-19 12:30:08 Proceeding
Załącznik_2_do_SWZ_odpady.doc.xades xades 76.58 2021-04-19 12:30:08 Proceeding
Załączniki_do_SWZ_wersja_edytowalna.doc doc 44 2021-04-19 12:30:08 Proceeding
Załączniki_do_SWZ_wersja_edytowalna.doc.xades xades 66.58 2021-04-19 12:30:08 Proceeding
08d908a2-f000-2abc-59a2-2a0001f693af.pdf pdf 52.66 2021-04-26 13:07:02 Public message
modyfik_Wzór_umowy_odpady_medyczne_.doc doc 132 2021-04-26 13:07:02 Public message
modyfik_Wzór_umowy_odpady_medyczne_.doc.xades xades 183.91 2021-04-26 13:07:02 Public message
modyfikacja_Załącznik_2_do_SWZ_odpady.doc doc 52 2021-04-26 13:07:02 Public message
modyfikacja_Załącznik_2_do_SWZ_odpady.doc.xades xades 77.25 2021-04-26 13:07:02 Public message
Pytania_odpady_medyczne_TP_03_2021.pdf pdf 710.88 2021-04-26 13:07:02 Public message
TP_03_2021_kwota_na_sfinansowanie_przedmiotu_zamowienia.pdf pdf 507.38 2021-04-30 12:30:55 Public message
OTWARCIE_OFERT_TP_03_2021.pdf pdf 493.59 2021-04-30 13:10:00 Public message
Wybór_TP_03_2021.pdf pdf 630.63 2021-05-20 13:25:24 Public message

Announcements

2021-05-20 13:25 Sławomir Kuligowski Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Wybór_TP_03_2021.pdf

2021-04-30 13:10 Sławomir Kuligowski Otwarcie ofert.

OTWARCIE_OFERT_TP_03 [...].pdf

2021-04-30 12:30 Sławomir Kuligowski Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

TP_03_2021_kwota_na_ [...].pdf

2021-04-26 13:07 Sławomir Kuligowski Odpowiedzi na pytania, modyfikacja załączników.

08d908a2-f000-2abc-5 [...].pdf

modyfik_Wzór_umowy_o [...].doc

modyfik_Wzór_umowy_o [...].xades

modyfikacja_Załączni [...].doc

modyfikacja_Załączni [...].xades

Pytania_odpady_medyc [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 310