Proceeding: ZP-03/2021 Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Produkty lecznicze 2021-2022

Deadlines:
Published : 16-03-2021 09:46:00
Placing offers : 16-04-2021 08:30:00
Offers opening : 16-04-2021 08:45:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-OJS052-130380-pl.pdf pdf 427.96 2021-03-16 09:46:00 Proceeding
ZP_leki.zip zip 3010.63 2021-03-16 09:46:00 Proceeding
ZP_leki.zip.xades xades 4022.09 2021-03-16 09:46:00 Proceeding
modyfik_PROJEKTOWANE_POSTANOWIENIA_UMOWY.docx docx 26.23 2021-04-09 11:21:24 Public message
modyfik_PROJEKTOWANE_POSTANOWIENIA_UMOWY.docx.xades xades 42.94 2021-04-09 11:21:24 Public message
modyfik_załacznik_1_a_formularz_asortymentowo_cenowy.xlsx xlsx 1110.12 2021-04-09 11:21:24 Public message
modyfik_załacznik_1_a_formularz_asortymentowo_cenowy.xlsx.xades xades 1488.13 2021-04-09 11:21:24 Public message
Odpowiedzi_ZP_03_2021_leki.pdf pdf 873.59 2021-04-09 11:21:24 Public message
Sprostowanie_09_04_2021_leki.pdf pdf 673.33 2021-04-09 14:58:25 Public message
ZP_03_2021_kwota_na_sfinansowanie_przedmiotu_zamowienia.pdf pdf 630.8 2021-04-16 08:30:23 Public message
Otwarcie_ZP_03_2021_leki.pdf pdf 561.22 2021-04-16 14:15:10 Public message
Wybór_ZP_03_2021_LEKI.pdf pdf 676.48 2021-05-11 12:12:51 Public message

Announcements

2021-05-11 12:12 Sławomir Kuligowski Informacja o wyborze.

Wybór_ZP_03_2021_LEK [...].pdf

2021-04-16 14:15 Sławomir Kuligowski Informacja z otwarcia ofert.

Otwarcie_ZP_03_2021_ [...].pdf

2021-04-16 08:30 Sławomir Kuligowski Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

ZP_03_2021_kwota_na_ [...].pdf

2021-04-09 14:58 Sławomir Kuligowski Sprostowanie odpowiedzi z dnia 9 kwietnia.

Sprostowanie_09_04_2 [...].pdf

2021-04-09 11:21 Sławomir Kuligowski Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją załączników.

modyfik_PROJEKTOWANE [...].docx

modyfik_PROJEKTOWANE [...].xades

modyfik_załacznik_1_ [...].xlsx

modyfik_załacznik_1_ [...].xades

Odpowiedzi_ZP_03_202 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1560