Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/2021/RB Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną”

Artur Wyżkiewicz
Tyskie TBS Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 15-02-2021 13:30:00
Placing offers : 18-03-2021 12:00:00
Offers opening : 18-03-2021 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1-2021-RB ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 118.4 2021-02-15 13:30:00 Proceeding
1-2021-RB SWZ.pdf pdf 692.6 2021-02-15 13:30:00 Proceeding
1-2021-RB załaczniki nr 1-1a-1b-1c-1d.pdf pdf 27293.2 2021-02-15 13:30:00 Proceeding
1-2021-RB załącznik nr 2-9.docx docx 89.38 2021-02-15 13:30:00 Proceeding
1-2021-RB informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 196.58 2021-03-18 12:45:18 Public message
1-2021-RB wybór wykonawcy.pdf pdf 1577.6 2021-04-01 10:54:29 Public message
08d8ff19-1d69-62ee-02c0-66000159dc96.pdf pdf 63.25 2021-04-14 09:51:45 Public message
1-2021-RB wyjaśnienia nr 1.pdf pdf 550.18 2021-02-22 15:32:11 Public message
1-2021-RB wyjaśnienia nr 2.pdf pdf 605.17 2021-02-22 15:32:42 Public message
1-2021-RB wyjaśnienia 3.pdf pdf 1885.54 2021-02-26 18:26:23 Public message
1-2021-RB wyjaśnienia-4.pdf pdf 644.53 2021-03-02 15:15:06 Public message
1-2021-RB zmiana ogłoszenia.pdf pdf 34.53 2021-03-02 15:15:06 Public message
1-2021-RB wyjaśnienia 5.pdf pdf 260.96 2021-03-04 07:10:22 Public message
Oswiecimska-mdcp.dwg dwg 558.05 2021-03-04 07:10:22 Public message
SYMBOLE.shx shx 15.95 2021-03-04 07:10:22 Public message

Announcements

2021-04-14 09:51 Artur Wyżkiewicz Ogłoszenie o wyniku postępowania.

08d8ff19-1d69-62ee-0 [...].pdf

2021-04-01 10:54 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry, w załączeniu przedkładamy informację w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa zostanie podpisana po upływie terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

1-2021-RB wybór wyko [...].pdf

2021-03-18 12:45 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry,
w załączeniu informacja z otwarcia ofert.

1-2021-RB informacja [...].pdf

2021-03-18 12:13 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry,
Zamawiający informuje, że zmniejszenie kwoty na sfinansowanie zamówienia publicznego wynika z faktu otrzymania mniejszego dofinansowania na jego realizację.
2021-03-18 12:11 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry,
Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 11.695.366,00 zł brutto.
Otwarcie ofert nastąpi 18 marca 2021 r. o godz. 12:30.
2021-03-18 12:00 Buyer message Wartość zamówienia: 12641593 zł brutto.
2021-03-04 07:10 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry,
w załączeniu przedkładamy zmianę SWZ poprzez dodanie załącznika nr 1e w postaci mapy do celów projektowych.

1-2021-RB wyjaśnieni [...].pdf

Oswiecimska-mdcp.dwg

SYMBOLE.shx

2021-03-02 15:15 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry,
w załączeniu przedkładamy odpowiedź na dwa wnioski o przesunięcie terminu na złożenie ofert w przedmiotowym postępowaniu oraz ogłoszenie nr 2021/BZP 00012419/01 z dnia 2021-03-02 o zmianie ogłoszenia nr nr 2021/BZP 00007307/01 z dnia 2021-02-15.

1-2021-RB wyjaśnieni [...].pdf

1-2021-RB zmiana ogł [...].pdf

2021-02-26 18:26 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry, w załączeniu przedkładamy wyjaśnienia do treści SWZ. Pozdrawiamy.

1-2021-RB wyjaśnieni [...].pdf

2021-02-22 15:32 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry, w załączeniu przedkładamy wyjaśnienia do treści SWZ. Pozdrawiamy

1-2021-RB wyjaśnieni [...].pdf

2021-02-22 15:32 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry, w załączeniu przedkładamy wyjaśnienia do treści SWZ. Pozdrawiamy

1-2021-RB wyjaśnieni [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy 100% W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1869