Proceeding: BZP.271.90.2020 Usługi w zakresie drukowania kalendarzy

Dominika Grabiec
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Biuro ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 23-10-2020 13:25:00
Placing offers : 04-11-2020 08:20:00
Offers opening : 04-11-2020 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
3. załączniki edytowalne.docx docx 53.26 2020-10-23 13:25:00 Proceeding
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 388.65 2020-10-23 13:25:00 Proceeding
2. SIWZ - Usługi w zakresie drukowania kalendarzy.pdf pdf 1432.49 2020-10-23 13:25:00 Proceeding
2. SIWZ - Usługi w zakresie drukowania kalendarzy.pdf.xades xades 11.13 2020-10-23 13:25:00 Proceeding
5. Odp. na zestaw pyt. nr 1 wraz z modyfikacją SIWZ - pismo z dn. 29.10.2020.pdf pdf 1172.56 2020-10-29 14:55:02 Public message
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 29.10.2020.pdf pdf 196.03 2020-10-29 14:55:02 Public message
6. Zmodyfikowany zał. nr 1A do SIWZ - wersja edytowalna.doc doc 68 2020-10-29 14:55:02 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 980.37 2020-11-04 14:02:39 Public message
Edytowalna wersja ośw. dot. grupy kapitałowej.docx docx 23.64 2020-11-04 14:02:39 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 836.79 2020-11-18 13:41:53 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 289.23 2020-12-30 09:13:34 Public message

Announcements

2020-12-30 09:13 Dominika Grabiec W załączeniu przekazuję Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, opublikowane w dniu dzisiejszym na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-11-18 13:41 Dominika Grabiec W związku z zatwierdzeniem propozycji komisji przetargowej w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej w załączeniu przekazuję "Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej" dla przedmiotowego postępowania.

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-11-04 14:02 Dominika Grabiec W związku z otwarciem w dniu dzisiejszym ofert w przedmiotowym postępowaniu w załączeniu przekazuję informację z ich otwarcia wraz z edytowalnym oświadczeniem dot. grupy kapitałowej.

Informacja z otwarci [...].pdf

Edytowalna wersja oś [...].docx

2020-11-04 07:50 Dominika Grabiec W związku z otwarciem w dniu dzisiejszym ofert na przedmiotowe zadanie przekazuję link do transmisji online:
https://zoom.us/j/92452633508?pwd=MGwyNmdrTkxzeHFBY1lpdUpRZWI0dz09

Meeting ID: 924 5263 3508
Passcode: 0jsy2H
2020-10-29 14:55 Dominika Grabiec W załączeniu przekazuję skan pisma z dn. 29.10.2020 r. - odpowiedź na zestaw pytań nr 1, stanowiącą jednocześnie modyfikację SIWZ. Jednocześnie informuję, iż przesunięto: - termin składania ofert: 04.11.2020 r. do godz. 8:20, termin otwarcia ofert: 04.11.2020 r. godz. 8:30. W załączeniu również Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (opublikowane w dniu dzisiejszym na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych) oraz edytowalna wersja zmodyfikowanego załącznika nr 1A do SIWZ / załącznika nr 1 do umowy.

5. Odp. na zestaw py [...].pdf

4. Ogłoszenie o zmia [...].pdf

6. Zmodyfikowany zał [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 646