Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/20/2020 Dostawa sprzętu medycznego, fantomów i trenażerów dla Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zamówienia Publiczne
Akademia Pomorska w Słupsku
Deadlines:
Published : 21-10-2020 11:54:00
Placing offers : 23-11-2020 10:00:00
Offers opening : 23-11-2020 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 5620.59 2020-10-21 11:54:00 Proceeding
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 179.92 2020-10-21 11:54:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3.1_fantomy.doc doc 314 2020-10-21 11:54:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3.2_trenażery.doc doc 241 2020-10-21 11:54:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3.3sprzet_medyczny.docx docx 215.93 2020-10-21 11:54:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3.4_wideolaryngoskop_i_iluminator.docx docx 164.37 2020-10-21 11:54:00 Proceeding
Załącznik_nr_4_Projekt_umowy.pdf pdf 906.84 2020-10-21 11:54:00 Proceeding
Załącznik_nr_1_Formularz_ofertowy_i_cenowy.doc doc 240 2020-10-21 11:54:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2_JEDZ.doc doc 184 2020-10-30 09:36:43 Proceeding
Pytania_i_odpowiedzi_28.10.2020.pdf pdf 853.66 2020-10-29 09:10:11 Public message
Pytania_i_odpowiedzi_26.10.2020.pdf pdf 321.87 2020-10-29 09:55:40 Public message
Pytania_i_odpowiedzi_04.11.2020.pdf pdf 1336.23 2020-11-04 12:49:01 Public message
Pytania_i_odpowiedzi_09.11.2020.pdf pdf 542.64 2020-11-09 12:38:37 Public message
Pytania_i_odpowiedzi_12.11.2020.pdf pdf 329.57 2020-11-12 12:53:45 Public message
Pytania i odpowiedzi_2_12.11.2020.pdf pdf 559.24 2020-11-12 15:35:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert 23.11.2020.pdf pdf 1330.83 2020-11-23 13:41:43 Public message
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY- grupa kapitałowa.docx docx 40.42 2020-11-23 13:41:43 Public message
Rozstrzygniecie_postepowania_cz.1.pdf pdf 870.43 2020-12-02 13:45:00 Public message
Rozstrzygniecie_postepowania_cz.3 i 4.pdf pdf 559.64 2020-12-04 12:06:37 Public message
Rozstrzygniecie_postepowania_cz.2_07.12.2020.pdf pdf 813.63 2020-12-07 16:36:48 Public message
Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf pdf 182.32 2021-01-08 09:16:28 Public message

Announcements

2021-01-08 09:16 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogloszenie_o_udziele [...].pdf

2020-12-07 16:36 Zamówienia Publiczne Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie części 2 z dnia 07.12.2020

Rozstrzygniecie_post [...].pdf

2020-12-04 12:06 Zamówienia Publiczne Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie cz.3 i 4

Rozstrzygniecie_post [...].pdf

2020-12-02 13:45 Zamówienia Publiczne Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie części 1 z dnia 02.12.2020.

Rozstrzygniecie_post [...].pdf

2020-11-23 13:41 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.11.2020

Informacja z otwarci [...].pdf

OŚWIADCZENIE WYKONAW [...].docx

2020-11-12 15:35 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi Zamawiającego 12.11.2020

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2020-11-12 12:53 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi Zamawiającego 12.11.2020 r.

Pytania_i_odpowiedzi [...].pdf

2020-11-09 12:38 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi 09.11.2020

Pytania_i_odpowiedzi [...].pdf

2020-11-04 12:49 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi Zamawiającego 04.11.2020

Pytania_i_odpowiedzi [...].pdf

2020-10-29 09:55 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi Zamawiającego 26.10.2020

Pytania_i_odpowiedzi [...].pdf

2020-10-29 09:10 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi Zamawiającego 28.10.2020

Pytania_i_odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1087