Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DLA GMINY LUZINO W 2020 ROKU

Aurelia Wolska
Urząd Gminy Luzino
Deadlines:
Published : 23-09-2020 11:22:00
Placing offers : 27-10-2020 10:00:00
Offers opening : 27-10-2020 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 358.77 2020-09-23 11:22:00 Proceeding
SIWZ 17.2020.docx docx 148.19 2020-09-23 11:22:00 Proceeding
zał. 1 formularz ofertowy.docx docx 26.92 2020-09-23 11:22:00 Proceeding
zał. 2 JEDZ.zip zip 86.46 2020-09-23 11:22:00 Proceeding
zał. 3 zobowiązanie.docx docx 35.36 2020-09-23 11:22:00 Proceeding
zał. 4 wykaz dokumentów (...).doc doc 61 2020-09-23 11:22:00 Proceeding
zał. 4.1 ZUS.pdf pdf 49.5 2020-09-23 11:22:00 Proceeding
zał. 4.2 US.pdf pdf 174.36 2020-09-23 11:22:00 Proceeding
zał. 4.3 Regon.pdf pdf 67.03 2020-09-23 11:22:00 Proceeding
zał. 4.4 NIP.pdf pdf 58.54 2020-09-23 11:22:00 Proceeding
zał. 4.5 zaświadczenie.pdf pdf 33.64 2020-09-23 11:22:00 Proceeding
zał. 4.6 wykaz jednostek (...).pdf pdf 46.21 2020-09-23 11:22:00 Proceeding
zał. 4.7 wykaz instytucji (...).pdf pdf 78.77 2020-09-23 11:22:00 Proceeding
zał. 4.8 uchwała RIO.pdf pdf 154.82 2020-09-23 11:22:00 Proceeding
zał. 5 oświadczenie wyk.docx docx 34.47 2020-09-23 11:22:00 Proceeding
zał. 6 oświadczenie wyk.docx docx 34.31 2020-09-23 11:22:00 Proceeding
zał. 7 oświadczenie wyk.docx docx 34.18 2020-09-23 11:22:00 Proceeding
zał. 8 oświadczenie wyk.docx docx 34.7 2020-09-23 11:22:00 Proceeding
zał. 9 oświadczenie wyk.docx docx 34.58 2020-09-23 11:22:00 Proceeding
zał. 10 oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 19.04 2020-09-23 11:22:00 Proceeding
Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ 17.2020.pdf pdf 79.63 2020-09-29 13:28:25 Public message
zał. do Wyjaśnienia nr 2.pdf pdf 72.92 2020-10-05 14:17:03 Public message
Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ.pdf pdf 539.16 2020-10-05 14:17:03 Public message
Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ.pdf pdf 219.43 2020-10-13 13:22:31 Public message
wyjasnienia nr 4 do SIWZ 17.2020.pdf pdf 49.28 2020-10-19 12:51:53 Public message
informacja z otwarcia ofert 17.2020.pdf pdf 79.44 2020-10-27 11:33:33 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 87.28 2020-11-13 13:47:21 Public message

Announcements

2020-11-13 13:47 Aurelia Wolska Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym wg SIWZ nr 17.2020.

z poważaniem
Aurelia Wolska

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-10-27 11:33 Aurelia Wolska W załączeniu przekazuję informacje z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2020-10-19 12:51 Aurelia Wolska W załączeniu przesyłam Wyjaśnienia nr 4 do SIWZ 17.2020

wyjasnienia nr 4 do [...].pdf

2020-10-13 13:22 Aurelia Wolska W załączeniu przesyłam Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ 17.2020

Wyjaśnienia nr 3 do [...].pdf

2020-10-05 14:17 Aurelia Wolska W załączeniu przesyłam Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ 17.2020

zał. do Wyjaśnienia [...].pdf

Wyjaśnienia nr 2 do [...].pdf

2020-09-29 13:28 Aurelia Wolska W załączeniu przesyłam Wyjaśnienia nr 1 do treści SIWZ 17.2020

Wyjaśnienia nr 1 do [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1020