Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 233/2020/PN/DZP Dostawa nowych mebli biurowych, foteli, krzeseł i sof do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Deadlines:
Published : 19-08-2020 14:53:00
Placing offers : 27-08-2020 10:00:00
Offers opening : 27-08-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 6230.84 2020-08-19 14:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ.zip zip 14560.66 2020-08-19 14:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ.doc doc 229.5 2020-08-19 14:53:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ.doc doc 198 2020-08-19 14:53:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf pdf 302.45 2020-08-19 14:53:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ.doc doc 195 2020-08-19 14:53:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ Rysunek nr 1 Stoły konferencyjne.docx docx 641.23 2020-08-19 14:53:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 391.56 2020-08-20 08:00:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1791.79 2020-08-28 13:49:32 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 3050.74 2020-10-09 13:53:06 Public message
Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 633.44 2020-10-15 15:23:15 Public message

Announcements

2020-10-15 15:23 Barbara Drozd Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 4

Sprostowanie informa [...].pdf

2020-10-09 13:53 Barbara Drozd Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-08-28 13:49 Barbara Drozd Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-08-20 08:00 Barbara Drozd Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zamówie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 750