Proceeding: BZP.271.43.2020 Remont chodnika przy ul. Sybiraków

Dominika Grabiec
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Biuro ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Posted : 02-07-2020 14:25:00
Placing offers: 21-07-2020 10:50:00
Opening offers : 21-07-2020 11:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
4. Załączniki techniczne.zip zip 422.85 2020-07-02 14:25:00 Proceeding
3. Załączniki edytowalne.docx docx 66.63 2020-07-02 14:25:00 Proceeding
2. SIWZ - Remont chodnika przy ul. Sybiraków.pdf pdf 1474.57 2020-07-02 14:25:00 Proceeding
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 409.76 2020-07-02 14:25:00 Proceeding
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 289.36 2020-09-18 08:58:27 Public message
Inf. o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 262.22 2020-08-10 09:27:09 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 509.59 2020-07-21 13:37:58 Public message
Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - wersja edytowalna.docx docx 24.63 2020-07-21 13:37:58 Public message

Announcements

2020-09-18 08:58 Dominika Grabiec W załączeniu przekazuję Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, opublikowane w dniu dzisiejszym na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-08-10 09:27 Dominika Grabiec W związku z zatwierdzeniem propozycji komisji przetargowej w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej w załączeniu przekazuję "Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej" dla przedmiotowego postępowania.

Inf. o wyborze ofert [...].pdf

2020-07-21 13:37 Dominika Grabiec W związku z otwarciem w dniu dzisiejszym ofert w przedmiotowym postępowaniu w załączeniu przekazuję skan pisma stanowiącego informację z otwarcia ofert wraz z edytowalnym oświadczeniem dot. grupy kapitałowej.

Informacja z otwarci [...].pdf

Oświadczenie dot. gr [...].docx

2020-07-21 08:39 Dominika Grabiec W związku z otwarciem ofert w dniu dzisiejszym przekazuję link do transmisji online:
https://zoom.us/j/96573294123?pwd=MzlDVjJmRldrVWpGb1owSG5Eb2JMUT09
Meeting ID: 965 7329 4123
Passcode: 7yPaLQ

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 427