Proceeding: ZP/PN/25/20/LNPPSO/JG Sukcesywna dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi żylnej i tętniczej

Deadlines:
Published : 29-06-2020 11:25:00
Placing offers : 05-08-2020 10:00:00
Offers opening : 05-08-2020 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - Arkusz asortymentowo cenowy.xls.xlsx xlsx 14.79 2020-06-29 11:25:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Parametry wymagane.doc doc 43 2020-06-29 11:25:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Parametry oceniane.docx docx 18.56 2020-06-29 11:25:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Formularz oferty.doc doc 71 2020-06-29 11:25:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 38 2020-06-29 11:25:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Projekt umowy AS.doc doc 152 2020-06-29 11:25:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 42.5 2020-06-29 11:25:00 Proceeding
07.07.2020r. - Ogłoszenie.docx docx 22.56 2020-06-29 11:58:11 Proceeding
SIWZ.doc doc 212.5 2020-06-29 11:25:00 Proceeding
Zmiana ogłoszenia.docx docx 12.29 2020-07-06 08:36:19 Public message
Odwołanie.pdf pdf 13397.94 2020-07-07 09:33:16 Public message
07.07.2020r. Zawiadomienie o wniesieniu odwołania.pdf pdf 87.89 2020-07-07 09:33:16 Public message
Zmiana ogłoszenia 09.07.2020r..docx docx 12.29 2020-07-09 13:44:38 Public message
SIWZ zmiana 09.07.2020r..doc doc 212.5 2020-07-09 13:51:01 Public message
Zmiana terminu składania ofert do 17.07.2020r..pdf pdf 72.82 2020-07-09 13:51:01 Public message
13.07.2020r. Zawiadomienie o przystąpieniu do postępowania odwoławczego.pdf pdf 734.93 2020-07-13 10:59:51 Public message
Zmiana terminu składania ofert do 24.07.2020r..pdf pdf 71.51 2020-07-15 13:12:11 Public message
Zmiana ogłoszenia 15.07.2020r..docx docx 12.5 2020-07-15 13:12:11 Public message
SIWZ zmiana 15.07.2020r..doc doc 212.5 2020-07-15 13:12:11 Public message
Odpowiedź nr 1.pdf pdf 795.67 2020-07-21 14:35:42 Public message
Załącznik nr 6 - Projekt umowy AS.doc doc 154.5 2020-07-21 14:35:42 Public message
Załącznik nr 4 - Formularz oferty.doc doc 72 2020-07-21 14:35:42 Public message
Załącznik nr 2 - Parametry wymagane.doc doc 43.5 2020-07-21 14:35:42 Public message
Zał 1 Zestawienie asortymentowo cenowe.xls xls 37 2020-07-21 14:35:42 Public message
SIWZ zmiana 21.07.2020r..doc doc 215 2020-07-21 14:35:42 Public message
Ogłoszenie 21.07.2020r..docx docx 14.3 2020-07-21 14:35:42 Public message
Ogłoszenie - 24.07.2020r..docx docx 12.39 2020-07-24 12:27:12 Public message
SIWZ zmiana 24.07.2020r..doc doc 216 2020-07-24 12:27:12 Public message
Zmiana terminu - 24.07.2020r..pdf pdf 26.32 2020-07-24 12:27:12 Public message
Załącznik 1 Zestawienie asortymentowo cenowe 28.07.2020.xls xls 37 2020-07-28 11:06:35 Public message
Odpowiedzi 2.pdf pdf 157.29 2020-07-28 11:06:35 Public message
Załącznik nr 2 - Parametry wymagane 27.07.2020.doc doc 43.5 2020-07-28 11:06:35 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 30.07.2020.docx docx 12.36 2020-07-30 14:53:16 Public message
Odpowiedź nr 3.pdf pdf 254.11 2020-07-31 08:38:48 Public message
Zestawienie asortymentowo cenowe zmiana 30.07.2020.xlsx xlsx 15.12 2020-07-31 08:38:48 Public message
SIWZ zmiana 30.07.2020r..doc doc 217 2020-07-31 08:38:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert 05.08.2020r..pdf pdf 48.96 2020-08-05 13:54:51 Public message
Wybór.pdf pdf 25.54 2020-08-26 09:41:37 Public message

Announcements

2020-08-26 09:41 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam informację o wyborze oferty najkorzystniejszej. Joanna Głombowicz

Wybór.pdf

2020-08-05 13:54 Joanna Głombowicz W załączeniu informacja z otwarcia ofert z dnia 05.08.2020r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-07-31 08:38 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 29.07.2020r. wraz z informacją o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05.08 2020r. godz.10:00/10:15. oraz zmodyfikowaną SIWZ wraz z Załącznikiem nr 1 SIWZ - Arkusz asortymentowo - cenowy

Odpowiedź nr 3.pdf

Zestawienie asortyme [...].xlsx

SIWZ zmiana 30.07.20 [...].doc

2020-07-30 14:53 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 30.07.2020 informację o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05.08. 2020r. godz.10:00/10:15.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].docx

2020-07-28 11:06 Joanna Głombowicz W załączeniu odpowiedź nr 2 wraz z zmienionymi załącznikami

Załącznik 1 Zestawie [...].xls

Odpowiedzi 2.pdf

Załącznik nr 2 - Par [...].doc

2020-07-24 12:27 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam informację o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 31 lipca 2020r. godz.10:00/10:15. oraz zmodyfikowaną SIWZ i zmienione ogłoszenie. Joanna Głombowicz

Ogłoszenie - 24.07.2 [...].docx

SIWZ zmiana 24.07.20 [...].doc

Zmiana terminu - 24. [...].pdf

2020-07-21 14:35 Joanna Głombowicz W załączeniu odpowiedź nr 1 wraz z zmienionymi załącznikami

Odpowiedź nr 1.pdf

Załącznik nr 6 - Pro [...].doc

Załącznik nr 4 - For [...].doc

Załącznik nr 2 - Par [...].doc

Zał 1 Zestawienie as [...].xls

SIWZ zmiana 21.07.20 [...].doc

Ogłoszenie 21.07.202 [...].docx

2020-07-15 13:12 Joanna Głombowicz Zmiana ogłoszenia: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 24 lipca 2020r. godz. 10:00/10:15.

Zmiana terminu skład [...].pdf

Zmiana ogłoszenia 15 [...].docx

SIWZ zmiana 15.07.20 [...].doc

2020-07-13 10:59 Joanna Głombowicz Zawiadomienie o przystąpieniu do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego

13.07.2020r. Zawiado [...].pdf

2020-07-09 13:51 Joanna Głombowicz W załączeniu informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert, na dzień 17.07.2020r. oraz zmodyfikowana SIWZ.

SIWZ zmiana 09.07.20 [...].doc

Zmiana terminu skład [...].pdf

2020-07-09 13:44 Joanna Głombowicz Zmiana ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia 09 [...].docx

2020-07-07 09:33 Joanna Głombowicz Zawiadomienie o wniesieniu odwołania oraz wezwanie wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Odwołanie

Odwołanie.pdf

07.07.2020r. Zawiado [...].pdf

2020-07-06 08:36 Joanna Głombowicz Zmiana ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia.do [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1995