Proceeding: ZP/PN/17/20/LA/JG Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych z kategorii opatrunki z podziałem na 20 zadań.

Deadlines:
Published : 29-04-2020 10:51:00
Placing offers : 11-05-2020 11:00:00
Offers opening : 11-05-2020 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 2 - Formularz Oferty.doc doc 87.5 2020-04-29 10:51:00 Proceeding
Ogłoszenie.docx docx 30.22 2020-04-29 10:51:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 227 2020-04-29 10:51:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Arkusz asortymentowo-cenowy.xls xls 89.5 2020-04-29 10:51:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy (1).doc doc 38.5 2020-04-29 10:51:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Projekt umowy A.S..doc doc 137.5 2020-04-29 10:51:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 43 2020-04-29 10:51:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Arkusz asortymentowo-cenowy.xls xls 90 2020-05-05 13:29:24 Public message
SIWZ1.doc doc 227.5 2020-05-05 13:29:24 Public message
Zmienione ogłoszenie.docx docx 13.04 2020-05-05 13:29:24 Public message
Odp. 1.doc doc 453 2020-05-05 13:29:24 Public message
Wybó oferty najkorzystniejszej2.doc doc 142.5 2020-05-18 11:47:22 Public message
2. Formularz cenowy.pdf pdf 158.94 2020-05-12 13:44:47 Public message
Formularz cenowy.pdf pdf 92.45 2020-05-12 13:44:47 Public message
Załącznik nr 1 - Arkusz asortymentowo-cenowy.pdf pdf 209.51 2020-05-12 13:44:47 Public message
PAUL HARTMANN - OFERTA - ZP-PN-17-20-LA-JG-sig.pdf pdf 680.04 2020-05-12 13:44:47 Public message
OFERTA ZARYS_.pdf pdf 1331.68 2020-05-12 13:44:47 Public message
2. Formularz asortymentowo-cenowy.pdf pdf 200.34 2020-05-12 13:44:47 Public message
Formularz cenowy.BES.pdf pdf 226.69 2020-05-12 13:44:47 Public message
DCO SKAMEX.xls xls 102 2020-05-12 13:44:47 Public message
3M_Arkusz-asortymentowo-cenowy-sig.pdf pdf 179.7 2020-05-12 13:44:47 Public message
Zestawienie ofert — na stronę.xlsx xlsx 13.44 2020-05-12 13:44:47 Public message
Wybó oferty najkorzystniejszej1.doc doc 118.5 2020-05-15 10:04:17 Public message
Wybó oferty najkorzystniejszej - zadanie 6.doc doc 112 2020-05-18 14:11:11 Public message
Wybó oferty najkorzystniejszej3.doc doc 129.5 2020-05-22 10:48:40 Public message
Wybór oferty najkorzystniejszej.doc doc 121 2020-05-29 11:53:12 Public message

Announcements

2020-05-29 11:53 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 10, nr 12 i nr 20. Joanna Głombowicz

Wybór oferty najkorz [...].doc

2020-05-22 10:48 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 1, nr 3, nr 11, nr 18 i nr 19. Joanna Głombowicz

Wybó oferty najkorzy [...].doc

2020-05-18 14:11 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 6. Joanna Głombowicz

Wybó oferty najkorzy [...].doc

2020-05-18 11:47 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 2, nr 4, nr 5, nr 7, nr 8 i nr 13. Joanna Głombowicz

Wybó oferty najkorzy [...].doc

2020-05-15 10:04 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 9, nr 14, nr 16 i nr 17. Joanna Głombowicz

Wybó oferty najkorzy [...].doc

2020-05-12 13:44 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam zestawienie złożonych ofert oraz Formularze cenowe. Joanna Głombowicz

2. Formularz cenowy. [...].pdf

Formularz cenowy.pdf

Załącznik nr 1 - Ark [...].pdf

PAUL HARTMANN - OFER [...].pdf

OFERTA ZARYS_.pdf

2. Formularz asortym [...].pdf

Formularz cenowy.BES [...].pdf

DCO SKAMEX.xls

3M_Arkusz-asortyment [...].pdf

Zestawienie ofert — [...].xlsx

2020-05-05 13:29 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam odpowiedź nr 1, informację o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz zmodyfikowane ogłoszenie, SIWZ, Arkusz asortymentowo-cenowy. Joanna Głombowicz

Załącznik nr 1 - Ark [...].xls

SIWZ1.doc

Zmienione ogłoszenie [...].docx

Odp. 1.doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 870