Proceeding: ZP/PN/65/19/LZE/JG Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz bieżących napraw diagnostycznego sprzętu medycznego RTG Eidos RF439 (telekomando) produkcji firmy Mecall, Włochy, znajdującego się w siedzibie Zamawiającego

Deadlines:
Published : 22-11-2019 10:27:00
Placing offers : 13-12-2019 10:00:00
Offers opening : 13-12-2019 10:15:00
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 139.36 2019-11-22 10:27:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 250 2019-11-22 10:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 162.5 2019-11-22 10:27:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Formularz OFERTY.doc doc 70 2019-11-22 10:27:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Projekt umowy.doc doc 735.5 2019-11-22 10:27:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz usług.doc doc 62 2019-11-22 10:27:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Ilość i doświadczenie personelu serwisu 05.11.2019.doc doc 67 2019-11-22 10:27:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej (1) 05.11.2019.doc doc 43.5 2019-11-22 10:27:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do umowy - Porozumienie 06.11.2019.doc doc 142.5 2019-11-22 10:27:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - JEDZ.zip zip 83.97 2019-11-22 10:27:00 Proceeding
Odp. 1.pdf pdf 73.77 2019-11-27 11:50:41 Public message
27.11.2019r. -Załącznik nr 5 - Wykaz usług.doc doc 62 2019-12-02 09:25:49 Public message
27.11.2019r. - SIWZ.doc doc 250.5 2019-12-02 09:25:49 Public message
2019-OJS232-570046-pl.pdf pdf 53.74 2019-12-02 09:25:49 Public message

Announcements

2019-12-02 09:25 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam zmienione ogłoszenie, SIWZ oraz załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług.

27.11.2019r. -Załącz [...].doc

27.11.2019r. - SIWZ. [...].doc

2019-OJS232-570046-p [...].pdf

2019-11-27 11:50 Joanna Głombowicz Odp. 1

Odp. 1.pdf

2019-11-27 11:50 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam odpowiedź nr 1.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 695