Proceeding: Remont budynku obsługi kierowców oraz pomieszczeń sanitarno socjalnych w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu.

Piotr Kowalczyk
PERN S.A.
Deadlines:
Posted : 16-08-2019 11:04:00
Placing offers: 09-09-2019 10:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunków udziału w postępowaniu - w załączonym Zaproszeniu do złożenia oferty wraz z SIWZ. Załączniki do SIWZ należy wydrukować w wersji zamieszczonej na Platformie Zakupowej, uzupełnić w częściach tego wymagających i załączyć do oferty w formie skanu (.pdf). Skany dokumentów muszą być poświadczone przez Osoby Uprawnione „za zgodność z oryginałem”. Osoby do kontaktu: Marek Cieślewicz, tel. 501-313-765, e-mail: marek.cieslewicz@pern.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
SIWZ_20190816.HZU.231.000031.2019.pdf pdf 3484.36 2019-08-16 11:04:00 Piotr Kowalczyk Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zadanie nr 1 : Remont budynku obsługi kierowców w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu Poznańskim zgodnie z zapisami w SIWZ 1 pc. - (0)
2 Remont pomieszczeń sanitarno-socjalnych w budynku administracyjnym w Bazy Paliw nr 4 w Rejowcu Poznańskim zgodnie z zapisami w SIWZ 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2402 PLN, GBP: 5.0964 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Wszystkie kryteria i warunki zgodnie z zapisem w SIWZ - Wszystkie kryteria i warunki zgodnie z zapisem w SIWZ (0)
Unlock the form

The number of page views - 379

Send a message