Proceeding: ZP-19-091UN LEKI 39

Deadlines:
Posted : 08-08-2019 10:18:00
Placing offers: 10-09-2019 10:00:00
Opening offers : 10-09-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

The person who issued the complaint did not provide information on the requirements and specifications

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE.pdf pdf 395.96 2019-08-08 10:18:00 Barbara Huchro Proceeding
SIWZ.pdf pdf 472.37 2019-08-08 10:18:00 Barbara Huchro Proceeding
JEDZ.doc doc 237.5 2019-08-08 10:18:00 Barbara Huchro Proceeding
załaczniki do pobrania.doc doc 229 2019-08-08 10:18:00 Barbara Huchro Proceeding
WYNIKI 2.pdf pdf 426.15 2019-11-12 06:49:59 Barbara Huchro Public message
UNIEWAZNIENIE CZĘŚCIOWE Pak.7.pdf pdf 455.02 2019-11-04 06:48:54 Barbara Huchro Public message
WYNIKI 1.pdf pdf 546.03 2019-10-02 07:08:19 Barbara Huchro Public message
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA.pdf pdf 591.32 2019-09-12 13:59:53 Barbara Huchro Public message
pytanie 1.pdf pdf 421.52 2019-08-13 12:54:55 Barbara Huchro Public message
pytanie 2.pdf pdf 433.71 2019-08-19 13:53:17 Barbara Huchro Public message

Announcements

2019-11-12 06:50 Barbara Huchro WYNIKI 2

WYNIKI 2.pdf

2019-11-04 06:49 Barbara Huchro unieważnienie pak.7

UNIEWAZNIENIE CZĘŚCI [...].pdf

2019-10-02 07:08 Barbara Huchro 02.10.2019 - WYNIKI 1

WYNIKI 1.pdf

2019-09-12 14:00 Barbara Huchro 12.09.2019 - PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA. [...].pdf

2019-08-19 13:53 Barbara Huchro 19.08.2019 - odpowiedzi na pytania

pytanie 2.pdf

2019-08-13 12:55 Barbara Huchro 13.08.2019 - odpowiedzi na pytania

pytanie 1.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 876

Send a message