Proceeding: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.548.000 euro na robotę budowlaną pn. „Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie

Karolina Gradowska
Teatr Polski w Szczecinie
Deadlines:
Posted : 06-08-2019 21:11:00
Placing offers: 18-10-2019 11:30:00
Opening offers : 18-10-2019 12:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

TEATR POLSKI W SZCZECINIE  

Zapraszado złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegoprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej wyrażonej wzłotych równowartości kwoty 5.548.000 euro na robotę budowlaną pn.  „Rozbudowa Teatru Polskiego wSzczecinie”    

Zamówieniewspółfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego FunduszuRozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaZachodniopomorskiego na lata 2014-2020   

Nr postępowania: PN/1/2019 

Załącznik nr 10 – Program Funkcjonalno-Użytkowywraz z załącznikami dostępny jest w linku poniżej https://drive.google.com/drive/folders/1bdCzVDenxNI_loKOvVXXWvga8psOxVHD?usp=sharing

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
wzór umowy.pdf pdf 0 2019-08-06 21:11:00 Karolina Gradowska Proceeding
ogłoszenie opublikowane - Roboty budowlane - 368631-2019 - TED Tenders Electronic Daily.pdf pdf 138.36 2019-08-06 21:11:00 Karolina Gradowska Proceeding
ogłoszenie wysłane do publikacji ENOTICES_n0028sdk-2019-108736-NF02-PL.pdf pdf 145.46 2019-08-06 21:11:00 Karolina Gradowska Proceeding
sprostowanie ogłoszenia ENOTICES_n0028sdk-2019-108880-NF14-PL.pdf pdf 102.93 2019-08-06 21:11:00 Karolina Gradowska Proceeding
siwz.pdf pdf 940.36 2019-08-06 21:11:00 Karolina Gradowska Proceeding
załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz Ofertowy).docx docx 74.49 2019-08-06 21:11:00 Karolina Gradowska Proceeding
załącznik nr 2 espd-request.zip zip 83.43 2019-08-06 21:11:00 Karolina Gradowska Proceeding
załącznik nr 3 do SIWZ (inny podmiot).docx docx 48.43 2019-08-06 21:11:00 Karolina Gradowska Proceeding
załącznik nr 4 do SIWZ (grupa kapitałowa).docx docx 48.6 2019-08-06 21:11:00 Karolina Gradowska Proceeding
załącznik nr 5 do SIWZ (Wykaz robót).docx docx 44.72 2019-08-06 21:11:00 Karolina Gradowska Proceeding
załącznik nr 6 do SIWZ (Wykaz osób).docx docx 46.63 2019-08-06 21:11:00 Karolina Gradowska Proceeding
załączniki nr 7 do SIWZ (podatki opłaty składki).docx docx 48.86 2019-08-06 21:11:00 Karolina Gradowska Proceeding
załączniki nr 8 do SIWZ (środek zapobiegawczy).docx docx 48.11 2019-08-06 21:11:00 Karolina Gradowska Proceeding
załącznik nr 9a do SIWZ (wzór zabezpieczenia).docx docx 37.94 2019-08-06 21:11:00 Karolina Gradowska Proceeding
załącznik nr 9b do SIWZ rozbicie ceny ofertowej wg ZZK z 30.07.xlsx xlsx 14.94 2019-08-06 21:11:00 Karolina Gradowska Proceeding
załącznik 11 do SIWZ podział kosztów ze wzgl. na źródła finans.docx docx 21.4 2019-08-06 21:11:00 Karolina Gradowska Proceeding
uniewaznienie przetargu.pdf pdf 649.38 2019-12-11 10:06:27 Karolina Gradowska Public message
otwarcie ofert.pdf pdf 409.89 2019-10-18 13:17:07 Karolina Gradowska Public message
wyjasnienia 11.pdf pdf 993.47 2019-10-02 19:23:14 Karolina Gradowska Public message
siwz30092019.pdf pdf 942.06 2019-09-30 16:21:36 Karolina Gradowska Public message
ENOTICES_n0028sdk-2019-135587-NF14-PL.pdf pdf 72.73 2019-09-30 16:21:36 Karolina Gradowska Public message
zmiana terminu181019.pdf pdf 647.66 2019-09-30 16:22:04 Karolina Gradowska Public message
Roboty budowlane - 456614-2019 - TED Tenders Electronic Daily.pdf pdf 114.39 2019-10-03 12:05:57 Karolina Gradowska Public message
Roboty budowlane - 463583-2019 - TED Tenders Electronic Daily.pdf pdf 107.36 2019-10-03 12:05:57 Karolina Gradowska Public message
notatka.pdf pdf 615.75 2019-09-25 13:37:08 Karolina Gradowska Public message
Decyzja - wycinka drzew.pdf pdf 2070.03 2019-09-27 16:49:57 Karolina Gradowska Public message
wyjasnienia 10.pdf pdf 2753.13 2019-09-25 21:48:04 Karolina Gradowska Public message
zał 1 do odp na pyt 273.pdf pdf 1990.83 2019-09-25 21:48:04 Karolina Gradowska Public message
zał 1 do odp. na pyt 292 zał 11.1 BZ specyfikacja opraw oświetleniowych.xlsx xlsx 598.42 2019-09-25 21:48:05 Karolina Gradowska Public message
zał 2 do odp na pyt 273.pdf pdf 5443.06 2019-09-25 21:48:05 Karolina Gradowska Public message
zał 2 do odp. na pyt 292 zał 11.2 BZ specyfikacja opraw oświetleniowych.xlsx xlsx 630.94 2019-09-25 21:48:05 Karolina Gradowska Public message
zał do odp na pyt 272_pismo do Inwestora oświadczenia.pdf pdf 96.08 2019-09-25 21:48:05 Karolina Gradowska Public message
zał do odp na pyt 320-szachty do wyburzenia.pdf pdf 317.64 2019-09-25 21:48:05 Karolina Gradowska Public message
zał do odp na pytanie 267 gabloty.pdf pdf 435.1 2019-09-25 21:48:05 Karolina Gradowska Public message
4_SZCZECIN_TEATR_PFU_KARTY POMIESZCZEŃ_20190925_R9_kolor.pdf pdf 4871.87 2019-09-25 16:54:01 Karolina Gradowska Public message
siwz.pdf pdf 942.06 2019-09-25 16:23:36 Karolina Gradowska Public message
ENOTICES_n0028sdk-2019-133460-NF14-PL.pdf pdf 87.86 2019-09-25 16:23:43 Karolina Gradowska Public message
Lista dokonanych aktualizacji.docx docx 10.13 2019-09-25 16:24:27 Karolina Gradowska Public message
4_SZCZECIN_TEATR_PFU_KARTY POMIESZCZEŃ_20190925_R9.pdf pdf 4857.97 2019-09-25 16:25:20 Karolina Gradowska Public message
5_SZCZECIN TEATR_PFU_KARTY MATERIAŁOWE_20190925_R5.pdf pdf 4140.21 2019-09-25 16:25:20 Karolina Gradowska Public message
wyjaśnienia9.pdf pdf 876.92 2019-09-25 16:25:52 Karolina Gradowska Public message
zal 2 do odp na pyt 216.7z 7z 2747.25 2019-09-25 16:25:54 Karolina Gradowska Public message
zal do pyt 227 rys KW-89.pdf pdf 107.78 2019-09-25 16:25:54 Karolina Gradowska Public message
wyjaśnienie 8.pdf pdf 832.86 2019-09-25 16:26:26 Karolina Gradowska Public message
wyjasnienia 7.pdf pdf 699.25 2019-09-20 17:17:56 Karolina Gradowska Public message
zał do odp. na pyt 206 oprawa zewnętrzna.JPG JPG 29.32 2019-09-20 17:17:57 Karolina Gradowska Public message
wyjasnienia 6.pdf pdf 1022.29 2019-09-19 15:53:26 Karolina Gradowska Public message
zał 1 do odp na pyt 151 DRZWI z malowanymi przeszkleniami -01.jpg jpg 2689.99 2019-09-19 15:54:30 Karolina Gradowska Public message
zał 2 do odp na pyt 151 DRZWI z malowanymi przeszkleniami -02.jpg jpg 2372.59 2019-09-19 15:54:30 Karolina Gradowska Public message
zał 3 do odp na pyt 151 DRZWI z przeszkleniami.jpg jpg 2515.89 2019-09-19 15:54:30 Karolina Gradowska Public message
zał do odp na pyt 185 opinia konserwatorska okna elewacja front. 2004.pdf pdf 6599.4 2019-09-19 15:54:30 Karolina Gradowska Public message
zał do pyt 79 zdjęcia1.7z 7z 9982.48 2019-09-13 15:35:56 Karolina Gradowska Public message
zał 2 do pyt 149 rys B12.pdf pdf 1107.6 2019-09-13 15:35:56 Karolina Gradowska Public message
zał 1 do pyt 149 rys B10.pdf pdf 484.56 2019-09-13 15:35:56 Karolina Gradowska Public message
zał do pyt 79 inwentaryzacja dachu-01.pdf pdf 680.46 2019-09-13 15:35:56 Karolina Gradowska Public message
zał do pyt 141 płyty kamienne poziom holu wejściowego.JPG JPG 203.54 2019-09-13 15:35:56 Karolina Gradowska Public message
zał do pyt 144 rys 2 projekt zieleni.pdf pdf 1416.22 2019-09-13 15:35:56 Karolina Gradowska Public message
zał do pyt 152 opis projekt drogowy.pdf pdf 394.38 2019-09-13 15:35:56 Karolina Gradowska Public message
wyjaśnienia 4.pdf pdf 768.8 2019-09-11 13:07:58 Karolina Gradowska Public message
zał do pyt 99 PB_DETAL IZOLACJI ŚCIAN .pdf pdf 372.33 2019-09-11 13:08:11 Karolina Gradowska Public message
Zał do pyt 113_opis robót rozbiórkowych PB.pdf pdf 1083.16 2019-09-11 13:08:11 Karolina Gradowska Public message
wyjasnienia 5.pdf pdf 716.13 2019-09-13 08:05:36 Karolina Gradowska Public message
zał 2 do pyt 79 INWENTARYZACJA_opis.pdf pdf 282.14 2019-09-13 08:06:32 Karolina Gradowska Public message
zał 2 do pyt 79 INWENTARYZACJA_rysunki.pdf pdf 5686.01 2019-09-13 08:06:32 Karolina Gradowska Public message
wizja lokalna 3.pdf pdf 615.74 2019-09-12 13:37:11 Karolina Gradowska Public message
wzór umowy.pdf pdf 1050.56 2019-08-07 13:00:31 Karolina Gradowska Public message
pytania 1.pdf pdf 636.4 2019-08-09 11:22:05 Karolina Gradowska Public message
infromacja z zebrania.docx docx 34.2 2019-08-15 12:04:40 Karolina Gradowska Public message
zmiana terminu otwarcia ofert.pdf pdf 549.66 2019-08-27 08:20:21 Karolina Gradowska Public message
siwz_270819.pdf pdf 940.32 2019-08-27 08:20:29 Karolina Gradowska Public message
wyjaśnienia 2 GW.pdf pdf 971.22 2019-08-29 15:00:57 Karolina Gradowska Public message
umowa 4_2.pdf pdf 17674.66 2019-08-29 15:04:28 Karolina Gradowska Public message
2019-05-31 - GCO19019 - Załącznik 8 - Wyniki badań geofizycznych.pdf pdf 950.38 2019-08-30 10:03:05 Karolina Gradowska Public message
2019-05-31 - GCO19019 - Załącznik 9 - Zestawienie badań laboratoryjnych gruntów.pdf pdf 48.74 2019-08-30 10:03:05 Karolina Gradowska Public message
2019-05-31 - GCO19019 - Załącznik 10 - Wyniki badań w aparacie trójosiowego ściskania.pdf pdf 1677.71 2019-08-30 10:03:05 Karolina Gradowska Public message
2019-05-31 - GCO19019 - Załącznik 11 - Wyniki analiz granulometrycznych.pdf pdf 410.33 2019-08-30 10:03:05 Karolina Gradowska Public message
2019-05-31 - GCO19019 - Załącznik 12 - Wyniki badań konsystencji.pdf pdf 1285.54 2019-08-30 10:03:05 Karolina Gradowska Public message
2019-05-31 - GCO19019 - Załącznik 13 - Wyniki analiz chemicznych wody gruntowej.pdf pdf 1267.68 2019-08-30 10:03:05 Karolina Gradowska Public message
2019-05-31 - GCO19019 - Załącznik 14 - Wyciąg z archiwalnej mapy geologicznej Szczecina (1921 r.).pdf pdf 532.91 2019-08-30 10:03:05 Karolina Gradowska Public message
2019-05-31 - GCO19019 - Załącznik 15.1 - Mapa zalegania ZWG stan na 23.11-26.11.2012.pdf pdf 817.7 2019-08-30 10:03:05 Karolina Gradowska Public message
2019-05-31 - GCO19019 - Załącznik 15.2 - Mapa zalegania ZWG stan na 16.05-18.05.2019.pdf pdf 857.94 2019-08-30 10:03:05 Karolina Gradowska Public message
2019-05-31 - GCO19019 - Załącznik 16 - Mapa stropu gruntów spoistych.pdf pdf 1211.61 2019-08-30 10:03:05 Karolina Gradowska Public message
2019-05-31 - GCO19019 - Załącznik 17 - Mapa gruntów w poziomie posadowienia.pdf pdf 883.29 2019-08-30 10:03:05 Karolina Gradowska Public message
2019-05-31 - GCO19019 - Załącznik 1 - Lokalizacja inwestycji.pdf pdf 5282.87 2019-08-30 10:03:05 Karolina Gradowska Public message
2019-05-31 - GCO19019 - Załącznik 2.1 - Plan badań geotechnicznych.pdf pdf 864.23 2019-08-30 10:03:05 Karolina Gradowska Public message
2019-05-31 - GCO19019 - Załącznik 2.2 - Plan badań geofizycznych z zaznaczeniem anomalii sejsmicznych.pdf pdf 690.15 2019-08-30 10:03:05 Karolina Gradowska Public message
2019-05-31 - GCO19019 - Załącznik 3 - Wyciąg z map archiwalnych (1721-1931 r.).pdf pdf 2342.96 2019-08-30 10:03:05 Karolina Gradowska Public message
2019-05-31 - GCO19019 - Załącznik 4 - Archiwalna dokumentacja fotograficzna.pdf pdf 975.67 2019-08-30 10:03:05 Karolina Gradowska Public message
2019-05-31 - GCO19019 - Załącznik 5 - Karty dokumentacyjne wykonanych otworów badawczych.pdf pdf 278.82 2019-08-30 10:03:05 Karolina Gradowska Public message
2019-05-31 - GCO19019 - Załącznik 6 - Przekroje geotechniczne.pdf pdf 839.27 2019-08-30 10:03:05 Karolina Gradowska Public message
2019-05-31 - GCO19019 - Załącznik 7 - Karty sondowań DPH.pdf pdf 1959.63 2019-08-30 10:03:05 Karolina Gradowska Public message
notatka z zebrania.pdf pdf 615.74 2019-09-03 10:25:10 Karolina Gradowska Public message
wyjaśnienia 3.pdf pdf 864.66 2019-09-03 16:52:12 Karolina Gradowska Public message
dokumentacja geologiczna.rar rar 17394.45 2019-09-03 16:52:34 Karolina Gradowska Public message
przegrody budowlane .xls xls 51 2019-09-03 16:53:02 Karolina Gradowska Public message
warunki_ZWiK2018.pdf pdf 4229.49 2019-09-03 16:53:14 Karolina Gradowska Public message

Announcements

2019-12-11 10:06 Karolina Gradowska Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5.548.000 euro pn. „Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie” w załączeniu Zamawiający przekazuje ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.

uniewaznienie przeta [...].pdf

2019-10-18 13:17 Karolina Gradowska Ogłoszenie z otwarcia ofert.

otwarcie ofert.pdf

2019-10-03 12:07 Karolina Gradowska Zamawiający przekazuje opublikowane sprostowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Roboty budowlane - 4 [...].pdf

Roboty budowlane - 4 [...].pdf

2019-10-02 19:23 Karolina Gradowska Zamawiający informuje o pytaniach i udziela odpowiedzi.

wyjasnienia 11.pdf

2019-09-30 16:22 Karolina Gradowska Niniejszym, działając na podstawie art. 38 ust. 4,4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.; dalej „ustawa PZP”) Zamawiający, Teatr Polski w Szczecinie, dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Powyższe wynika z faktu wpłynięcia do Zamawiającego wniosków o zmianę terminu.

siwz30092019.pdf

ENOTICES_n0028sdk-20 [...].pdf

zmiana terminu181019 [...].pdf

2019-09-27 16:50 Karolina Gradowska Zamawiający w związku z pytaniami informuje, że decyzja wycinki drzew znajduje się w linku z dokumentacją PFU. Dla ułatwienia Państwa pracy dołączamy ją również tutaj.

Decyzja - wycinka dr [...].pdf

2019-09-25 21:50 Karolina Gradowska Zamawiający informuje o pytaniach i udziela odpowiedzi.

wyjasnienia 10.pdf

zał 1 do odp na pyt [...].pdf

zał 1 do odp. na pyt [...].xlsx

zał 2 do odp na pyt [...].pdf

zał 2 do odp. na pyt [...].xlsx

zał do odp na pyt 27 [...].pdf

zał do odp na pyt 32 [...].pdf

zał do odp na pytani [...].pdf

2019-09-25 16:56 Karolina Gradowska Dla ułatwienia Wykonawców Zamawiający publikuje oznaczone kolorami zmiany w kartach pomieszczeń

4_SZCZECIN_TEATR_PFU [...].pdf

2019-09-25 16:27 Karolina Gradowska Zamawiający informuje o pytaniach i udziela na nie odpowiedzi.

siwz.pdf

ENOTICES_n0028sdk-20 [...].pdf

Lista dokonanych akt [...].docx

4_SZCZECIN_TEATR_PFU [...].pdf

5_SZCZECIN TEATR_PFU [...].pdf

wyjaśnienia9.pdf

zal 2 do odp na pyt [...].7z

zal do pyt 227 rys K [...].pdf

wyjaśnienie 8.pdf

2019-09-25 13:37 Karolina Gradowska Zamawiający przedstawia w załączeniu protokół z wizji lokalnej.

notatka.pdf

2019-09-20 17:18 Karolina Gradowska Zamawiający informuje o pytaniach i udziela na nie odpowiedzi.

wyjasnienia 7.pdf

zał do odp. na pyt 2 [...].JPG

2019-09-19 15:55 Karolina Gradowska Zamawiający informuje o pytaniach i udziela na nie odpowiedzi.

wyjasnienia 6.pdf

zał 1 do odp na pyt [...].jpg

zał 2 do odp na pyt [...].jpg

zał 3 do odp na pyt [...].jpg

zał do odp na pyt 18 [...].pdf

2019-09-13 15:36 Karolina Gradowska Zamawiający przekazuje załączniki do wyjaśnienia nr 5.

zał do pyt 79 zdjęci [...].7z

zał 2 do pyt 149 rys [...].pdf

zał 1 do pyt 149 rys [...].pdf

zał do pyt 79 inwent [...].pdf

zał do pyt 141 płyty [...].JPG

zał do pyt 144 rys 2 [...].pdf

zał do pyt 152 opis [...].pdf

2019-09-13 12:11 Karolina Gradowska Zamawiający wyznacza termin kolejnej wizji lokalnej na dzień 23 września 2019 r., rozpoczęcie o godzinie 10:00. Zbiórka przed wejściem głównym Teatru Polskiego w Szczecinie - ul. Swarożyca 5, 71-601 Szczecin
2019-09-13 08:07 Karolina Gradowska Zamawiający informuje o pytaniach i udziela na nie odpowiedzi.

wyjasnienia 5.pdf

zał 2 do pyt 79 INWE [...].pdf

zał 2 do pyt 79 INWE [...].pdf

2019-09-12 13:37 Karolina Gradowska Zamawiający przedstawia w załączeniu protokół z wizji lokalnej.

wizja lokalna 3.pdf

2019-09-11 13:09 Karolina Gradowska Zamawiający informuje o pytaniach i udziela na nie odpowiedzi.

wyjaśnienia 4.pdf

zał do pyt 99 PB_DET [...].pdf

Zał do pyt 113_opis [...].pdf

2019-09-06 10:21 Karolina Gradowska Zamawiający wyznacza termin kolejnej wizji lokalnej na dzień 10 września 2019 r., rozpoczęcie o godzinie 9:00. Zbiórka przed wejściem głównym Teatru Polskiego w Szczecinie - ul. Swarożyca 5, 71-601 Szczecin
2019-09-03 16:55 Karolina Gradowska Zamawiający informuje o pytaniach i udziela na nie odpowiedzi.

wyjaśnienia 3.pdf

dokumentacja geologi [...].rar

przegrody budowlane [...].xls

warunki_ZWiK2018.pdf

2019-09-03 10:25 Karolina Gradowska Zamawiający przedstawia w załączeniu protokół z wizji lokalnej.

notatka z zebrania.p [...].pdf

2019-08-30 10:04 Karolina Gradowska Zamawiający dołącza załączniki geotechniki - jednocześnie informując, że zostały one umieszczone tu: https://drive.google.com/drive/folders/1bdCzVDenxNI_loKOvVXXWvga8psOxVHD?usp=sharing

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-05-31 - GCO1901 [...].pdf

2019-08-29 15:06 Karolina Gradowska Zamawiający informuje o pytaniach i udziela na nie odpowiedzi. Jednocześnie informuje, że uzupełniona została sekcja projektu geotechnicznego o załączniki.

wyjaśnienia 2 GW.pdf

umowa 4_2.pdf

2019-08-27 08:21 Karolina Gradowska Niniejszym, działając na podstawie art. 38 ust. 4,4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.; dalej „ustawa PZP”) Zamawiający, Teatr Polski w Szczecinie, dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Powyższe wynika z faktu wpłynięcia do Zamawiającego znacznej liczby wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ. Wyjaśnienia są obecnie w trakcie opracowywania.

Szczegóły znajdą Państwo w załącznikach.

zmiana terminu otwar [...].pdf

siwz_270819.pdf

2019-08-15 12:06 Karolina Gradowska Zamawiajacy przedstawia w załączeniu protokół z wizji lokalnej.

infromacja z zebrani [...].docx

2019-08-09 11:22 Karolina Gradowska Zamawiający informuje o pytaniach i udziela na nie odpowiedzi.

pytania 1.pdf

2019-08-08 08:29 Karolina Gradowska Zamawiający w konsekwencji zgłaszanych informacji - uporządkował pliki do pobrania PFU sekcja 3.5.4 oraz załącznik 17 (poprzednio załadowano kilkukrotnie te same dokumenty)
2019-08-07 13:01 Karolina Gradowska W związku z otrzymaną informacją, iż plik "wzór umowy" jest uszkodzony ponownie go dołączamy.

wzór umowy.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 9091

Send a message