Proceeding: ZZ-ZP-2375-19/19 Dostawy wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania

Deadlines:
Posted : 06-08-2019 14:48:00
Placing offers: 19-09-2019 10:30:00
Opening offers : 19-09-2019 11:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
2019-OJS150-368918-pl.pdf pdf 1227.8 2019-08-06 14:48:00 Piotr Adamaszek Proceeding
SIWZ.doc doc 942.5 2019-08-06 14:48:00 Piotr Adamaszek Proceeding
Załącznik 2 I.xls xls 1080.5 2019-08-06 14:48:00 Piotr Adamaszek Proceeding
sprostowanie wyników.doc doc 80 2019-11-18 13:55:28 Piotr Adamaszek Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc doc 320.5 2019-11-15 09:27:14 Piotr Adamaszek Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 199.5 2019-09-23 12:45:26 Piotr Adamaszek Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ.doc doc 459 2019-08-30 13:11:33 Piotr Adamaszek Public message
Załącznik 2 nowy.xls xls 1227.5 2019-08-30 13:13:33 Piotr Adamaszek Public message
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 69.74 2019-08-30 13:15:43 Piotr Adamaszek Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ 2.doc doc 105 2019-09-03 14:44:41 Piotr Adamaszek Public message
zmiana ogłoszenia 2.pdf pdf 69.74 2019-09-03 14:46:10 Piotr Adamaszek Public message
korekta wyjaśnień.doc doc 101.5 2019-09-09 10:05:23 Piotr Adamaszek Public message

Announcements

2019-11-18 13:55 Piotr Adamaszek Sprostowanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.11.2019r.

sprostowanie wyników [...].doc

2019-11-15 09:27 Piotr Adamaszek Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.11.2019r.

zawiadomienie o wybo [...].doc

2019-09-23 12:45 Piotr Adamaszek Informacja z otwarcia ofert w dniu 19.09.2019r.

Informacja z otwarci [...].doc

2019-09-09 10:05 Piotr Adamaszek Korekta do wyjaśnień z dnia 30.08.2019r.

korekta wyjaśnień.do [...].doc

2019-09-03 14:46 Piotr Adamaszek Zmiana ogłoszenia przesłana do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

zmiana ogłoszenia 2. [...].pdf

2019-09-03 14:45 Piotr Adamaszek Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 03.09.2019r.

Wyjaśnienia treści S [...].doc

2019-08-30 13:16 Piotr Adamaszek Zmiana ogłoszenia przesłana do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

2019-08-30 13:14 Piotr Adamaszek Nowy załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik 2 nowy.xls

2019-08-30 13:12 Piotr Adamaszek Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 30.08.2019r.

Wyjaśnienia treści S [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 3577

Send a message