Proceeding: 34. Dostawa echokardiografu zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

Deadlines:
Posted : 06-08-2019 14:58:00
Placing offers: 18-09-2019 12:30:00
Opening offers : 18-09-2019 13:10:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

The person who issued the complaint did not provide information on the requirements and specifications

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 116.1 2019-08-06 14:58:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
34-PN-19 SIWZ.pdf pdf 8599.22 2019-08-06 14:58:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
Załączniki do edycji.doc doc 829.5 2019-08-06 14:58:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
34-PN-19 JEDZ aparatura.doc doc 260 2019-08-06 14:58:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
Zał. nr 1 opis przedmiotu zamówinia.doc doc 123.5 2019-08-06 14:58:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
Scan Powiadomineie o unieważnieniu.pdf pdf 353.42 2019-09-23 10:19:05 Dział Zamówień Publicznych Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA.pdf pdf 459.46 2019-09-18 13:37:15 Dział Zamówień Publicznych Public message
Zmiana ogłoszenia z dnia 02.09.2019r..pdf pdf 68.47 2019-09-02 11:51:56 Dział Zamówień Publicznych Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ 28.08.2019.pdf pdf 2965.16 2019-08-28 13:33:02 Dział Zamówień Publicznych Public message
zmiana ogłoszenia wysłana do unii.pdf pdf 71.52 2019-08-28 13:33:02 Dział Zamówień Publicznych Public message
Wyjaśnienia z dnia 02.09.2019r..pdf pdf 396.97 2019-09-02 13:25:23 Dział Zamówień Publicznych Public message
Zmiana ogłoszona wysłana do publikacji w dniu 02.09.2019.pdf pdf 75.61 2019-09-02 13:27:00 Dział Zamówień Publicznych Public message
Zmiana Ogłoszenia opublikowana w dniu 05.09.12019.pdf pdf 73.55 2019-09-05 13:35:51 Dział Zamówień Publicznych Public message

Announcements

2019-09-23 10:19 Dział Zamówień Publicznych Powiadomienie o unieważnieniu postępowania

Scan Powiadomineie o [...].pdf

2019-09-18 13:37 Dział Zamówień Publicznych INFORMACJA Z OTWARCIA

INFORMACJA Z OTWARC [...].pdf

2019-09-05 13:36 Dział Zamówień Publicznych Zmiana ogłoszenia opublikowana 05.09.2019r.

Zmiana Ogłoszenia op [...].pdf

2019-09-02 13:27 Dział Zamówień Publicznych Wyjaśnienia z dnia 02.09.2019r, i zmiana ogłoszenia wysłana do publikacji w dniu 02.09.2019r.

Wyjaśnienia z dnia 0 [...].pdf

Zmiana ogłoszona wys [...].pdf

2019-09-02 11:52 Dział Zamówień Publicznych Zmiana Ogłoszenia z dnia 02.09.2019r.

Zmiana ogłoszenia z [...].pdf

2019-08-28 13:33 Dział Zamówień Publicznych Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana ogłoszenia wysłana do unii

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

zmiana ogłoszenia wy [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 374

Send a message