Proceeding: Dostawa leków różnych na potrzeby COZL (COZL/ZPZ/AW/3411/PN-68/19)

Deadlines:
Posted : 06-08-2019 11:49:00
Placing offers: 16-09-2019 09:45:00
Opening offers : 16-09-2019 10:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

The person who issued the complaint did not provide information on the requirements and specifications

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
JEDZ .xml xml 135.79 2019-08-06 11:49:00 Agnieszka Wąsiewicz Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 137.34 2019-08-06 11:49:00 Agnieszka Wąsiewicz Proceeding
SIWZ.pdf pdf 6625.58 2019-08-06 11:49:00 Agnieszka Wąsiewicz Proceeding
zał. nr 1.1 .doc doc 628 2019-08-06 11:49:00 Agnieszka Wąsiewicz Proceeding
zał. nr 1.2.doc doc 38 2019-08-06 11:49:00 Agnieszka Wąsiewicz Proceeding
zał. nr 2-wzór umowy- leki - niedziele i święta.doc doc 85.5 2019-08-06 11:49:00 Agnieszka Wąsiewicz Proceeding
zał. nr 3-Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 57 2019-08-06 11:49:00 Agnieszka Wąsiewicz Proceeding
zał. nr 4 - formularz ofertowy.doc doc 62 2019-08-06 11:49:00 Agnieszka Wąsiewicz Proceeding
Załącznik 5.doc doc 48.5 2019-08-06 11:49:00 Agnieszka Wąsiewicz Proceeding
Informacja o wyborze oferty PN-68-19.pdf pdf 445.81 2019-10-03 07:43:27 Agnieszka Wąsiewicz Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 484.7 2019-09-16 13:51:33 Agnieszka Wąsiewicz Public message
Odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ.pdf pdf 6531.34 2019-08-29 12:10:16 Agnieszka Wąsiewicz Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 462.67 2019-08-29 12:12:42 Agnieszka Wąsiewicz Public message

Announcements

2019-10-03 07:43 Agnieszka Wąsiewicz Informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-09-16 13:51 Agnieszka Wąsiewicz Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-08-29 12:12 Agnieszka Wąsiewicz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2019-08-29 12:11 Agnieszka Wąsiewicz Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 591

Send a message