Proceeding: Prowadzenie szkolenia komercyjnego z zakresu IT-znak postępowania 670/2019

Deadlines:
Posted : 06-08-2019 11:59:00
Placing offers: 10-09-2019 09:30:00
Opening offers : 10-09-2019 10:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

The person who issued the complaint did not provide information on the requirements and specifications

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
ogl_o_zam.pdf pdf 603.54 2019-08-06 11:59:00 Katarzyna Tręba Proceeding
zal_3_JEDZ.RTF RTF 783.77 2019-08-06 11:59:00 Katarzyna Tręba Proceeding
zal_nr_4_for_of.doc doc 158.5 2019-08-06 11:59:00 Katarzyna Tręba Proceeding
zal_nr_5_wyk_szkolen.doc doc 108.5 2019-08-06 11:59:00 Katarzyna Tręba Proceeding
zal_nr_6_wyk_tren.doc doc 74.5 2019-08-06 11:59:00 Katarzyna Tręba Proceeding
zal_nr_7_grup_kapit.doc doc 42 2019-08-06 11:59:00 Katarzyna Tręba Proceeding
zal_nr_opis_zam.xlsx xlsx 23.01 2019-08-06 11:59:00 Katarzyna Tręba Proceeding
zal_nr_2_proj_um.doc doc 222 2019-08-06 11:59:00 Katarzyna Tręba Proceeding
670_siwz.pdf pdf 574.08 2019-08-06 11:59:00 Katarzyna Tręba Proceeding
670_zaw_o_wyb_naj_of.doc doc 148.5 2019-10-08 11:11:50 Katarzyna Tręba Public message
670_inf_z_otw_ofert.doc doc 88 2019-09-10 12:46:02 Katarzyna Tręba Public message

Announcements

2019-10-08 11:12 Katarzyna Tręba Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

670_zaw_o_wyb_naj_of [...].doc

2019-09-10 12:46 Katarzyna Tręba Informacja z sesji otwarcia ofert

670_inf_z_otw_ofert. [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 573

Send a message