Proceeding: Kompleksowa ochrona żubra w Polsce - koszty wyłożonej karmy dla żubrów w 2019 r.

Bartłomiej Marczak
Nadleśnictwo Borki
Deadlines:
Posted : 06-08-2019 10:08:00
Placing offers: 09-09-2019 10:05:00
Opening offers : 09-09-2019 10:10:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

The person who issued the complaint did not provide information on the requirements and specifications

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
19 Unia koszt karmy.pdf pdf 214.05 2019-08-06 10:08:00 Bartłomiej Marczak Proceeding
19ele SIWZ Bor Pasz.DOC DOC 566 2019-08-06 10:08:00 Bartłomiej Marczak Proceeding
19 Zał 1 Form oferty pasz.docx docx 201.1 2019-08-06 10:08:00 Bartłomiej Marczak Proceeding
19 Zał 2 Um pasz.doc doc 259 2019-08-06 10:08:00 Bartłomiej Marczak Proceeding
19 Zał 3 ośw o brakupodstwyklucz pasz.doc doc 326 2019-08-06 10:08:00 Bartłomiej Marczak Proceeding
19 Zał 4 ośw gr kapit pasz.doc doc 329.5 2019-08-06 10:08:00 Bartłomiej Marczak Proceeding
19 Zał 5 JEDZ pasz.doc doc 297 2019-08-06 10:08:00 Bartłomiej Marczak Proceeding
19 Unieważ Pasza.pdf pdf 199.56 2019-09-12 14:31:46 Bartłomiej Marczak Public message
19 Pasza inf zawarte w ofertach.pdf pdf 244.05 2019-09-10 09:32:05 Bartłomiej Marczak Public message

Announcements

2019-09-12 14:32 Bartłomiej Marczak Informacja o unieważnieniu przetargu

19 Unieważ Pasza.pdf

2019-09-10 09:32 Bartłomiej Marczak Informacje zawarte w złożonych ofertach

19 Pasza inf zawarte [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 179

Send a message