Proceeding: Zakup cyfrowego tomografu PET/CT dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.Nr sprawy AZP 241-107/19

Deadlines:
Posted : 05-08-2019 10:38:00
Placing offers: 06-09-2019 10:00:00
Opening offers : 06-09-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
01_OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2019-OJS149-366556-pl.pdf pdf 141.52 2019-08-05 10:38:00 Mariusz Klimczak Proceeding
02_SIWZ.docx docx 165.03 2019-08-05 10:38:00 Mariusz Klimczak Proceeding
03_Załacznik nr 1 - Zestawienie parametrów i warunków technicznych.docx docx 90.92 2019-08-05 10:38:00 Mariusz Klimczak Proceeding
04_Załącznik nr 2 - Program Funkcjonalno_Użytkowy .doc doc 413.5 2019-08-05 10:38:00 Mariusz Klimczak Proceeding
05_zał. nr 1 do PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGOPET-zgłoszenie.pdf pdf 2243.42 2019-08-05 10:38:00 Mariusz Klimczak Proceeding
06_zał. nr 2 do PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO PET - wytyczne-zakres prac adaptacyjnych i projektowych.docx docx 17.46 2019-08-05 10:38:00 Mariusz Klimczak Proceeding
07_Dodatek nr 1- Druk Oferta.docx docx 94.77 2019-08-05 10:38:00 Mariusz Klimczak Proceeding
08_Dodatek nr 2 - JEDZ.docx docx 52.42 2019-08-05 10:38:00 Mariusz Klimczak Proceeding
09_Dodatek nr 3- Oświadczenie grupa kapitałowa_wzór.docx docx 84.37 2019-08-05 10:38:00 Mariusz Klimczak Proceeding
10_Dodatek nr 4 - Wzór umowy.docx docx 103.24 2019-08-05 10:38:00 Mariusz Klimczak Proceeding
11_Dodatek nr 5 - Oświadczenie wykonawcy_wzór.docx docx 81.95 2019-08-05 10:38:00 Mariusz Klimczak Proceeding
12_Dodatek nr 6- Wykaz dostaw.doc doc 80.5 2019-08-05 10:38:00 Mariusz Klimczak Proceeding
13_Dodatek nr 7- Umowa Powierzenia Danych .doc doc 76 2019-08-05 10:38:00 Mariusz Klimczak Proceeding
14_Dodatek nr 8 - Formularz cenowy.docx docx 65.81 2019-08-05 10:38:00 Mariusz Klimczak Proceeding
23_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 423.55 2019-09-20 10:08:27 Mariusz Klimczak Public message
24_Zbiorcze zestawienie ofert - ocena ofert.docx docx 18.72 2019-09-20 10:08:27 Mariusz Klimczak Public message
15_Odpowiedzi na pytania nr 1 ZMIANA TREŚCI SIWZ.pdf pdf 2955.91 2019-08-21 15:16:26 Mariusz Klimczak Public message
20_Zmiana treści SIWZ .pdf pdf 322.64 2019-09-03 11:33:40 Mariusz Klimczak Public message
21_Załacznik nr 1 - Zestawienie parametrów i warunków technicznych.docx docx 91.41 2019-09-03 11:33:56 Mariusz Klimczak Public message
17_AKTUALNY Dodatek nr 7- Umowa Powierzenia Danych.doc doc 78 2019-08-29 10:22:13 Mariusz Klimczak Public message
16_Odpowiedzi na pytania nr 2.pdf pdf 1210.33 2019-08-29 10:22:09 Mariusz Klimczak Public message
18_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-OJS163-400535-pl.pdf pdf 68.09 2019-08-29 10:27:10 Mariusz Klimczak Public message
22_Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w terminie.docx docx 17.15 2019-09-09 09:48:54 Mariusz Klimczak Public message
19_Zmiana treści SIWZ.pdf pdf 5124.66 2019-08-30 12:27:02 Mariusz Klimczak Public message

Announcements

2019-09-20 10:08 Mariusz Klimczak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

23_Zawiadomienie o w [...].pdf

24_Zbiorcze zestawie [...].docx

2019-09-09 09:49 Mariusz Klimczak Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w terminie

22_Zbiorcze zestawie [...].docx

2019-09-03 11:34 Mariusz Klimczak Zmiana treści SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp

20_Zmiana treści SIW [...].pdf

21_Załacznik nr 1 - [...].docx

2019-08-30 12:27 Mariusz Klimczak Zmiana treści SIWZ

19_Zmiana treści SIW [...].pdf

2019-08-29 10:28 Mariusz Klimczak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

18_Ogłoszenie o zmia [...].pdf

2019-08-29 10:22 Mariusz Klimczak Pytania i odpowiedz nr 2

17_AKTUALNY Dodatek [...].doc

16_Odpowiedzi na pyt [...].pdf

2019-08-21 15:16 Mariusz Klimczak Odpowiedzi na pytania nr 1 ZMIANA TREŚCI SIWZ

15_Odpowiedzi na pyt [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 570

Send a message