Proceeding: D10.251.49.G.2019 dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego oraz implantów kostnych

Deadlines:
Posted : 05-08-2019 09:46:00
Placing offers: 06-09-2019 10:00:00
Opening offers : 06-09-2019 11:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

W załącznikach do postępowania zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ z załącznikami 1A, 3-6, załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy (Pakiety 1-33), załącznik nr 2 - JEDZ oraz Formularz oferty

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
49-19 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 594.01 2019-08-05 09:46:00 Małgorzata Szyszka Proceeding
49-19 SIWZ zał. 1A, 3-6.doc doc 569 2019-08-05 09:46:00 Małgorzata Szyszka Proceeding
49-19 zał. nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy (Pakiety 1-33).xls xls 383 2019-08-05 09:46:00 Małgorzata Szyszka Proceeding
49-19 Formularz oferty.doc doc 175.5 2019-08-05 09:46:00 Małgorzata Szyszka Proceeding
49-19 załącznik nr 2 - JEDZ.xml xml 99.1 2019-08-05 09:46:00 Małgorzata Szyszka Proceeding
49-19 wybór.pdf pdf 1985.81 2019-09-19 08:25:37 Małgorzata Szyszka Public message
49-19 wyjaśnienia treśći SIWZ.pdf pdf 388.41 2019-08-22 09:22:29 Małgorzata Szyszka Public message
49-19 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1332.1 2019-09-06 12:51:35 Małgorzata Szyszka Public message

Announcements

2019-09-19 08:25 Małgorzata Szyszka 49-19 informacja o wynikach postępowania

49-19 wybór.pdf

2019-09-06 12:51 Małgorzata Szyszka 49-19 informacja z otwarcia ofert z dnia 6 września 2019 r.

49-19 informacja z o [...].pdf

2019-08-22 09:22 Małgorzata Szyszka 49-19 wyjaśnienia treści SIWZ

49-19 wyjaśnienia tr [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 716

Send a message