Proceeding: Świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej polegających na skierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Deadlines:
Posted : 02-08-2019 20:41:00
Placing offers: 09-09-2019 09:00:00
Opening offers : 09-09-2019 09:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 167.41 2019-08-02 20:41:00 Dominik Boratyński Proceeding
Wyniki_OGŁOSZENIE.pdf pdf 658.75 2019-09-20 19:24:21 Dominik Boratyński Public message
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OGŁOSZENIE.pdf pdf 245.45 2019-09-18 13:44:31 Dominik Boratyński Public message
SIWZ_część I_Załącznik 4_JEDZ_XML.xml xml 130.83 2019-08-07 16:25:19 Dominik Boratyński Public message
SIWZ część I - IDW.pdf pdf 924.53 2019-08-07 16:25:19 Dominik Boratyński Public message
SIWZ część II a - projekt umowy.pdf pdf 643.29 2019-08-07 16:25:19 Dominik Boratyński Public message
SIWZ część II b - projekt umowy.pdf pdf 642.12 2019-08-07 16:25:19 Dominik Boratyński Public message
SIWZ część III a - OPZ.pdf pdf 620.59 2019-08-07 16:25:19 Dominik Boratyński Public message
SIWZ część III b - OPZ.pdf pdf 637.94 2019-08-07 16:25:19 Dominik Boratyński Public message
SIWZ_część I_Załączniki 1, 2, 3, 5, 6.doc doc 342.5 2019-08-07 16:25:19 Dominik Boratyński Public message
SIWZ_część I_Załącznik 4_JEDZ.pdf pdf 82.44 2019-08-07 16:25:19 Dominik Boratyński Public message
Wyjasnienia do SIWZ.pdf pdf 455.22 2019-08-21 18:59:04 Dominik Boratyński Public message
Wyjasnienia do SIWZ II.pdf pdf 664.55 2019-08-30 12:21:49 Dominik Boratyński Public message

Announcements

2019-09-20 19:24 Dominik Boratyński Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wyniki_OGŁOSZENIE.pd [...].pdf

2019-09-18 13:44 Dominik Boratyński Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części II zamówienia

Unieważnienie postęp [...].pdf

2019-08-30 12:22 Dominik Boratyński Wyjaśnienia z dnia 30.08.2019 r.

Wyjasnienia do SIWZ [...].pdf

2019-08-21 18:59 Dominik Boratyński Wyjaśnienia z dnia 21.08.2019 r.

Wyjasnienia do SIWZ. [...].pdf

2019-08-07 16:25 Dominik Boratyński W dniu 7.08.2019 r. Zamawiający publikuję Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

SIWZ_część I_Załączn [...].xml

SIWZ część I - IDW.p [...].pdf

SIWZ część II a - pr [...].pdf

SIWZ część II b - pr [...].pdf

SIWZ część III a - O [...].pdf

SIWZ część III b - O [...].pdf

SIWZ_część I_Załączn [...].doc

SIWZ_część I_Załączn [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 267

Send a message