Proceeding: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Lębork i transport do instalacji

Monika Owsicka
Urząd Miasta Lębork Division: SEM
Deadlines:
Posted : 02-08-2019 12:45:00
Placing offers: 09-09-2019 12:00:00
Opening offers : 09-09-2019 12:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 14.pdf pdf 2784.01 2019-08-02 12:45:00 Monika Owsicka Proceeding
espd-request.xml xml 121.87 2019-08-02 12:45:00 Monika Owsicka Proceeding
jedz-converted.pdf pdf 362.02 2019-08-02 12:45:00 Monika Owsicka Proceeding
Odbiór SIWZ.pdf pdf 4342.01 2019-08-02 12:45:00 Monika Owsicka Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 156.63 2019-08-02 12:45:00 Monika Owsicka Proceeding
Zał. nr 12 Regulamin utrzymania czystosci i porzadku w gminach 01.06 (1).pdf pdf 2662.71 2019-08-02 12:45:00 Monika Owsicka Proceeding
Zał. nr 13.pdf pdf 256.51 2019-08-02 12:45:00 Monika Owsicka Proceeding
espd-request-poprawiony.xml xml 122.34 2019-08-28 14:31:57 Monika Owsicka Proceeding
JEDZ-poprawiony.pdf pdf 81.2 2019-08-28 14:31:57 Monika Owsicka Proceeding
Wyjaśnienie treści SIWZ.JPG JPG 712.57 2019-08-28 14:31:57 Monika Owsicka Proceeding
załącznik nr 8- po porawkach.docx docx 16.56 2019-08-28 14:31:57 Monika Owsicka Proceeding
zawiadomienie o wyborze oferty str. 1.JPG JPG 495.04 2019-09-19 14:36:00 Monika Owsicka Public message
zawiadomienie o wyborze oferty str. 2.JPG JPG 394.52 2019-09-19 14:36:00 Monika Owsicka Public message
informacja z otwarcia ofert.JPG JPG 592.57 2019-09-10 13:17:30 Monika Owsicka Public message
informacja z otwarcia ofert_2.JPG JPG 266.8 2019-09-10 13:17:30 Monika Owsicka Public message

Announcements

2019-09-19 14:36 Monika Owsicka Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wybo [...].JPG

zawiadomienie o wybo [...].JPG

2019-09-10 13:18 Monika Owsicka Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].JPG

informacja z otwarci [...].JPG

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 217

Send a message