Proceeding: DZP-271-10/19- Przetarg nieograniczony - dostawa odczynników i dzierżawa sprzętu do badań laboratoryjnych

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu
Deadlines:
Posted : 16-07-2019 11:02:00
Placing offers: 09-09-2019 10:00:00
Opening offers : 09-09-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:Zadawania pytań do SIWZ;Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;Przesłania odwołania/inneJeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:tel. 22 101 02 02,e-mail: cwk@platformazakupowa.plPrzypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
10 2019 Odczynniki.zip zip 1554.08 2019-07-16 11:02:00 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Proceeding
Wynik.zip zip 974.6 2019-11-04 14:02:16 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Public message
10 2019 Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie.pdf pdf 148.51 2019-09-18 10:55:45 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Public message
10 2019 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 460.35 2019-09-10 08:52:21 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Public message
Zmiana terminu skadania i otwarcia ofert.pdf pdf 131.88 2019-08-12 13:49:42 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Public message
Odpowiedzi PDF.zip zip 705.17 2019-08-22 14:26:28 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Public message

Announcements

2019-11-04 14:02 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Wynik

Wynik.zip

2019-09-18 10:55 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie

10 2019 Informacja z [...].pdf

2019-09-10 08:52 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Informacja z otwarcia ofert

10 2019 Informacja z [...].pdf

2019-08-22 14:26 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Odpowiedzi

Odpowiedzi PDF.zip

2019-08-12 13:49 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zmiana terminu skada [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 2064

Send a message