Proceeding: (PL/EU) ZP/PN/16/19/LBO/AJ - Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych i staplerów z podziałem na 23 pakiety.

Deadlines:
Published : 11-03-2019 10:29:00
Placing offers : 16-04-2019 10:00:00
Offers opening : 16-04-2019 10:15:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Sukcesywna dostawanici chirurgicznych i staplerów z podziałem na 23 pakiety.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - 11.3.2019r. -2019-OJS049-111874-pl.pdf pdf 379.46 2019-03-11 10:29:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 223 2019-03-11 10:29:00 Proceeding
Załącznik nr 1- Arkusz asortymentowo cenowy 1-12 (nici).xls xls 66.5 2019-03-11 10:29:00 Proceeding
Załącznik nr 2- Arkusz asortymentowo cenowy 13-23 (staplery).xls xls 84.5 2019-03-11 10:29:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - JEDZ.zip zip 87.43 2019-03-11 10:29:00 Proceeding
Załącznik nr 3 -Formularz-OFERTY.doc doc 81.5 2019-03-11 10:29:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Projekt umowy staplery AS.doc doc 104 2019-03-11 10:29:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Projekt umowy staplery AS.docx docx 38.7 2019-03-11 10:29:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Wykaz dostaw.doc doc 60.5 2019-03-11 10:29:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Wykaz wadium.xlsx xlsx 10.18 2019-03-11 10:29:00 Proceeding
Zmiana Ogłoszenia-2019-OJS065-151488-pl.pdf pdf 68.02 2019-04-09 14:13:08 Proceeding
12.04.2019- Zmiana ogłoszenia II.pdf pdf 71.42 2019-04-12 09:29:10 Proceeding
28.03.2019-Zmodyfikowany Załącznik nr 2- Arkusz asortymentowo cenowy 13-23 (staplery).xls xls 85 2019-03-28 14:46:31 Public message
29.03.2019r-Odpowiedź na pytania nr 1.pdf pdf 436.7 2019-03-28 14:46:31 Public message
09.04.2019-Informacja dla wykonawców nr 2.pdf pdf 29.5 2019-04-09 14:09:26 Public message
09.04.2019-Poprawiony Załącznik nr 9 - Wykaz wadium.xlsx xlsx 10.37 2019-04-09 14:11:24 Public message
19.04.2019-Zbiorcze zestawienie ofert.xls xls 48.5 2019-04-19 10:57:30 Public message
Arkusze asortymentowo-cenowe.zip zip 3894.04 2019-04-19 10:57:34 Public message
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 42 2019-04-19 12:49:40 Public message
16.05.2019-Wybór Pakietów 1,2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16,17,18,20,23.pdf pdf 148.33 2019-05-16 14:41:08 Public message
16-19-Prośba o przedłużenie terminu związania z ofertą.pdf pdf 27.51 2019-06-06 14:30:40 Public message
07.05.2019-Wybór w pakietach 11,12,19,22.pdf pdf 50.17 2019-06-07 12:37:29 Public message
06.08-Wybór Pakiet 10.pdf pdf 33.73 2019-08-06 14:45:02 Public message

Announcements

2019-08-06 14:45 Alicja Jasek Wybór ofert w Pakiecie nr 1 Aesculap Chifa

06.08-Wybór Pakiet 1 [...].pdf

2019-06-07 12:37 Alicja Jasek Wybór w zadaniach 11, 12, 19, 22.

07.05.2019-Wybór w p [...].pdf

2019-06-06 14:30 Alicja Jasek Prośba o przedłużenie terminu związania z ofertą

16-19-Prośba o przed [...].pdf

2019-05-16 14:41 Alicja Jasek Zawiadomienie o wyborze w pakietach 1,2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16,17,18,20,23

16.05.2019-Wybór Pak [...].pdf

2019-04-19 12:49 Alicja Jasek Załącznik nr 7- Grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 - Ośw [...].doc

2019-04-19 10:58 Alicja Jasek Informacja z otwarcia ofert + Arkusze asortymentowo-cenowe

19.04.2019-Zbiorcze [...].xls

Arkusze asortymentow [...].zip

2019-04-09 14:12 Alicja Jasek Załącznik nr 9 z dopisanym Pakietem nr 23

09.04.2019-Informacj [...].pdf

09.04.2019-Poprawion [...].xlsx

2019-03-28 14:46 Alicja Jasek Odpowiedź na pytania wraz z załącznikiem nr 1- Arkusz asortymentowo-cenowym

28.03.2019-Zmodyfiko [...].xls

29.03.2019r-Odpowied [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1355