Postępowanie: Usługa hotelowa

Terminy:
Składanie ofert: 12-02-2019 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

AWL we Wrocławiu zaprasza wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty na "usługę hotelową" na zorganizowanie i zabezpieczenie konferencji:  I międzynarodowa konferencja naukowa „SECURITY OF CENTRAL ANDEASTERN EUROPEAN COUNTRIES” termin 20-22.03.2019 r. 

Wymagania dotyczące oferty:

-termin : 20-22.03.2019 r

-usługa noclegowa dla około 40 osób w terminie 20-22.03.2019 (dwie noce –doby) w pokojachjednoosobowych o standardzie 

   hotelowym co najmniej 3 gwiazdek. 

- Obiadokolacja  dla 135 osób uczestników konferencji, w Sali nie mniejszej niż 520 metrów kwadratowych z możliwością 

    multimedialnej prezentacji, miejsca siedzące stoły okrągłe min 8 osób.

- Odległość : Ze względu logistycznych i na program konferencji odległość hotelu  od AWL(ul.Piotra Czajkowskiego 109 we 

    Wrocławiu) do 8 km. 


Oferta winna zawierać :

- koszt całości "Usługi hotelowej - CENA"   1kpl  przy uwzględnieniu ilości uczestników wg opisu  (kryterium podstawowe)

- Z uwagi na możliwą zmiennną liczbę uczestników i rozliczenie końcowe :

       - koszt noclegu  na 1os/doba (przy założonej liczbie w opisie) (dane pomocnicze)

       - koszt obiadokolacji na 1os (przy założonej liczbie w opisie) (dane pomocnicze)

- inne : warunki płatności, potwierdzenie rezerwacji  ( warunki formalne - potwierdzenie)

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Usługa hotelowa W zakres usługi winny wchodzić elementy opisane w "Opisie wymagań" 1 komplet - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności 0% przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy 0% Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość