Postępowanie: Naprawa pojazdu nr 3-19 hasło do otworzenia kosztorysu (zał. nr 3) GM6jW

Terminy:
Składanie ofert: 12-02-2019 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1.      Naprawa samochodu marki Ford Torendo rok prod. 2015 r. uszkodzonegow skutek kolizji drogowej. Wstępny zakres prac przedstawiono w kalkulacjikosztów naprawy (załącznik nr 3) hasło do otworzenia kosztorysu GM6jW. Zamawiający nie dopuszcza dokonania naprawy zwykorzystaniem części używanych.Składającofertę na usługę proszę o wypełnienie formularza „zapytanie ofertowe – oferta”(załącznik nr 6). Scan wypełnionego druku oferty proszę umieścić na platformieOpenNexus w formie załącznika. Przedzłożeniem oferty istnieje możliwość dokonania oględzin pojazdu w Bydgoszczy przyul. Powstańców Wielkopolskich, tel.  (52)588 1687     

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Naprawa pojazdu Należy podać koszt 1 roboczogodziny brutto. Zamawiający nie dopuszcza montażu części używanych 1 szt. KWP Bydgoszcz
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090, Bydgoszcz
(0)
Kursy walut NBP

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość