Postępowanie: Dostawa oprogramowania SIMATIC STEP 7

Terminy:
Składanie ofert: 12-02-2019 10:00:00
Otwarcie ofert : 12-02-2019 10:05:00

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym, Tomyślu Spółka z o.o.  zaprasza do złożenia oferty na dostawę  oprogramowania:

1. 6ES7822-1AE05-OYA5 - Simatic STEP 7  prof. V15 Floating License Download; Software, Documentation And License Key For Download; Class A; 6  Languages: GE, EN, IT, FR, ES, ZN Executable Under  - 1 szt.

2. 6AV2101-0AA05-OAH5 - TIA Portal: Simatic Wincc Comfort V151, Licencja   przenośna (Download), oprogramowanie inżynierskie i  dokumentacja do pobrania, współpracujące z systemami operacyjnymi: Windows 7/10 (64 BIT) lub Window - 1 szt.

Niniejsze postępowanie nie jest  zamówieniem publicznym w rozumieniu Prawa zamówień publicznych   i realizowane jest  w oparciu o Regulamin zamówień zamawiającego.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Adres dostawy podany jest w sekcji przedmiot postępowania przy pozycji zakupowej

Komunikaty

2019-02-13 10:12 Irena Hojsler Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. przesyła informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

wybór wykonawcy.pdf

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Cena za całość dostawy 1 komplet Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.
Targowa 8
64-300, Nowy Tomyśl
(0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 7 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin dostawy - do 7 dni od daty opublikowania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość