Postępowanie: Wykonanie remontu umywalni na terenie obiektu Zespołu Konnego Wydziału Prewencji KPP w Tomaszowie Mazow. z/s w Smardzewicach

Elżbieta Mroczkowska
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Oddział: Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
Terminy:
Składanie ofert: 12-02-2019 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1. Wykonawcawinien przedstawić swoją ofertę na Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 .

2. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.                                         

3. Ofertęnależy złożyć do dnia 12.02.2019 r. do godz. 10:00.

4. Terminrealizacji zamówienia – do dnia 30.06.2019 r.

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podaniaprzyczyny.

6.Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy.                                                                                                                                                                 

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wykonanie remontu umywalni na terenie obiektu Zespołu Konnego Wydziału Prewencji KPP w Tomaszowie Mazow. z/s w Smardzewicach roboty budowlane

Zał.1-Formularz ofer [...].pdf

Zał.nr 2 - k.nakładc [...].pdf

Zał.nr 3 - k.nakładc [...].pdf

Zapytanie ofertowe.p [...].pdf

1 kpl. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Gwarancja - Minimum 36 miesięcy, proszę potwierdzić (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość