Proceeding: Wykonanie remontu umywalni na terenie obiektu Zespołu Konnego Wydziału Prewencji KPP w Tomaszowie Mazow. z/s w Smardzewicach

Elżbieta Mroczkowska
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Division: Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
Deadlines:
Posted : 28-01-2019 14:20:52
Placing offers: 12-02-2019 10:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

1. Wykonawcawinien przedstawić swoją ofertę na Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 .

2. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.                                         

3. Ofertęnależy złożyć do dnia 12.02.2019 r. do godz. 10:00.

4. Terminrealizacji zamówienia – do dnia 30.06.2019 r.

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podaniaprzyczyny.

6.Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy.                                                                                                                                                                 

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie remontu umywalni na terenie obiektu Zespołu Konnego Wydziału Prewencji KPP w Tomaszowie Mazow. z/s w Smardzewicach roboty budowlane

Zapytanie ofertowe.p [...].pdf

Zał.1-Formularz ofer [...].pdf

Zał.nr 2 - k.nakładc [...].pdf

Zał.nr 3 - k.nakładc [...].pdf

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3543 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Gwarancja - Minimum 36 miesięcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 64

Send a message