Proceeding: Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego przystosowanego do przewozu osób i zwierząt przeznaczonego dla Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy.

Maciej Grabowski
Urząd Miasta Bydgoszcz Division: Wydział Inwestycji Miasta
Deadlines:
Posted : 28-01-2019 09:53:43
Placing offers: 12-02-2019 10:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

ZAPYTANIE OFERTOWENRWIM.271.2.5.2019 z dnia 28.01.2019r.(w przedmiociezamówienia o wartości do kwoty 6.000 euro, wyłączonego z uwagi na wartość zobowiązku stosowania przepisów prawa zamówień publicznych na podst. art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.2015.2164  j.t. z późn. zm.)

1.Nazwa oraz adres Zamawiającego:Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1,85-102 Bydgoszcz                                                      Wydziałprzeprowadzający postępowanie:Wydział Inwestycji Miasta (WIM), ul. Grudziądzka 9-15, budynek B,85-130 Bydgoszcz

2. Opis przedmiotu zamówienia:Dostawa fabrycznie nowego samochodudostawczego do 3,5 tony przystosowanego do przewozu zwierząt  (psy, koty) przeznaczonego dla Schroniska dlaZwierząt w Bydgoszczy. Szczegółowe, wymagane parametry technicznesamochodu określono w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik dozapytania ofertowego.  

3. Warunki formalne (podmiotowe), jakie powinien spełniaćwykonawca zamówienia:prowadzenie działalności gospodarczejw zakresie określonym w zapytaniu ofertowym,posiadanie doświadczenia – 1 wykonanew ciągu ostatnich 3 lat zamówienie polegające na dostawie samochodu fabrycznienowego.  

4.Załączniki do ogłoszenia:

-opis przedmiotu zamówienia

-wzór umowy 

5. Kryterium oceny ofert: 100 % cena. 

6.Termin wykonania zamówienia:  31.05.2019r. 

7.Osobauprawniona do kontaktów z wykonawcami:Jerzy Drzewianowski,  InspektorWIM – tel. 52 58 58 114 

8.Terminskładania odpowiedzi na zapytanie ofertowe upływa w dniu  12.02.2019r. o godz. 10.00.


KIEROWNIKREFERATUINWESTYCJI MIASTA

URZĘDUMIASTA  BYDGOSZCZY                                                                                                                              

JOANNA ŻMICH-FóRMANIAK   


Bydgoszcz, 28.01.2019r.

Announcements

2019-02-12 16:04 Maciej Grabowski Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

SchronSamUnieważ.pdf

2019-02-07 08:36 Maciej Grabowski Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców dotyczące przedmiotu zamówienia.

SchronPytOdpI.pdf

2019-02-05 14:55 Maciej Grabowski Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

SchronSamZmTerOfert. [...].pdf

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego przystosowanego do przewozu osób i zwierząt przeznaczonego dla Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony w zapytaniu ofertowym i wzorze umowy. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3543 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 47

Send a message