Proceeding: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA DO OZNACZENIA BIAŁEK SPECYFICZNYCH METODĄ NEFELOMETRII

Bogumiła Kalinowska
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji Division: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 22-01-2019 15:10:00
Placing offers: 12-02-2019 10:00:00
Opening offers : 12-02-2019 10:30:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Announcements

2019-03-08 13:14 Bogumiła Kalinowska Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazujemy powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: „Dostawę odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do oznaczenia białek specyficznych metodą nefelometrii” – postępowanie nr 39/PN/2018/BK

Powiadomienie o wybo [...].pdf

2019-02-12 12:27 Bogumiła Kalinowska Protokół z dnia 12 lutego 2019 r. godz. 10:30
z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do oznaczenia białek specyficznych metodą nefelometrii”– postępowanie nr 39/PN/2018/BK

Protokół z otwarcia [...].pdf

2019-02-04 14:25 Bogumiła Kalinowska Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu na: „Dostawę odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do oznaczenia białek specyficznych metodą nefelometrii” – sprawa nr 39/PN/2018/BK

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Załącznik_nr_2_do SI [...].xls

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 72

Send a message