Proceeding: Uslugi ochrony fizycznej stałej. Sygn. sprawy: FZ.38.14.2019.WW

Awatar Pracownika
Wojciech Walkowiak
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Division: Dział Zakupów
Deadlines:
Posted : 31-01-2019 12:41:07
Placing offers: 12-02-2019 10:00:00
Opening offers : 12-02-2019 10:15:00

Requirements and specifications

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w regulaminowym trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający zgodnie z art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) nie jest zobowiązany w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia do stosowania ww. ustawy.Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 443 000, 00 € , a jego przedmiot zalicza się do tzw. zamówień sektorowych. Wobec powyższego Zamawiający będzie stosował „Regulamin udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o.”, który jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.wodociagi.torun.com.pl/pliki/za____cznik_4_pz04_wyd14_regulamin_udzielenia_zam__wie__.pdf .
Szczegółowe informacje określone specyfikacją istotnych warunków zamówienia znajdują się w załączeniu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Rybaki 31-35
87-100 Toruń
tel. 56 658 64 00
faks. 56 654 01 51
e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl .
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail:iod@wodociagi.torun.com.pl.
Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami.
Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 4 lata od zakończenia postępowania.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawie prawnej:Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na stronie internetowej:http://www.wodociagi.torun.com.pl/pliki/za____cznik_4_pz04_wyd14_regulamin_udzielenia_zam__wie__.pdf.
Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.
Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu.
W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

Announcements

2019-02-18 12:49 Wojciech Walkowiak Dzień dobry.
W załączeniu przekazuję do publicznej wiadomości pismo z wynik postępowania.
Dziękuję za uwagę.

ON-wynik__FZ-38-14-2 [...].pdf

2019-02-12 14:57 Wojciech Walkowiak Dzień dobry
W załączeniu przekazujemy Państwu informację z dokonanej czynności otwarcia ofert.
Dziękujemy za zainteresowanie niniejszym postępowaniem przetargowym.

info193814otwarcie-o [...].pdf

2019-02-12 10:05 Wojciech Walkowiak Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 710 000, 00 złotych netto.
2019-02-08 14:36 Wojciech Walkowiak W załączeniu Pytania nr 1-13 do SIWZ oraz Odpowiedzi 1-13 na zadane pytania, a także modyfikacja SIWZ
(skan pisma FZ--61/19 z dnia 8 luty 2019 r.)..

pytania1-13siwz19381 [...].pdf

2019-02-07 15:02 Wojciech Walkowiak W załączeniu pytanie nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz Odpowiedź 1 na ww pytanie.

pytanie1siwz193814.p [...].pdf

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa ochrony fizycznej stałej Dotyczy obiektu: Oczyszczalnia Ścieków CENTRALNA, ul. Szosa Bydgoska 49, 87-100 Toruń 11784 man-hour Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Rybaki 31/35
87-100, Toruń
(0)
2 Usługa ochrony fizycznej stałej Dotyczy obiektu: baza Wydziału Sieci Kanalizacyjnej, ul. Szosa Okrężna 23-25, 87 - 100 Toruń 6784 man-hour Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Rybaki 31/35
87-100, Toruń
(0)
3 Usługa ochrony fizycznej stałej Dotyczy obiektu: Stacji Wodociągowej DRWĘCA - JEDWABNO, ul. Dworcowa 1B, 87-162 Lubicz 17568 man-hour Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Rybaki 31/35
87-100, Toruń
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3543 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Miejsce na dokumenty / oświadczenia (skany) - stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub też inne informacje niejawne (0)
3 Dokumenty / oświadczenia - Miejsce na dokumenty / oświadczenia (skany) - potwierdzające warunki podmiotowe Wykonawcy. W tym miejscu można również załączyć skan oferty. (0)
Unlock the form

The number of page views - 98

Send a message