Proceeding: Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE)

Artur Tichoniuk
Nadleśnictwo Nurzec
Deadlines:
Posted : 03-01-2019 17:53:34
Placing offers: 12-02-2019 10:00:00
Opening offers : 12-02-2019 10:15:00

Requirements and specifications

Nadleśnictwo Nurzec ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej progów UE na Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Nurzec w latach 2019-2020 II.W załączeniu treść SIWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zamówieniu. Jednocześnie informujemy, że dokument SIWZ zawiera formularz oferty; wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia oraz inne niezbędne dokumenty do złożenia oferty.

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 78

Send a message