Postępowanie: Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE)

Artur Tichoniuk
Nadleśnictwo Nurzec
Terminy:
Składanie ofert: 12-02-2019 10:00:00
Otwarcie ofert : 12-02-2019 10:15:00

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Nadleśnictwo Nurzec ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej progów UE na Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Nurzec w latach 2019-2020 II.W załączeniu treść SIWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zamówieniu. Jednocześnie informujemy, że dokument SIWZ zawiera formularz oferty; wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia oraz inne niezbędne dokumenty do złożenia oferty.

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Formularz

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość