Proceeding: Dostawa wraz ze szkoleniem i instalacją fabrycznie nowego spektrometru LC-MS/MS do Laboratorium Biochemii i Bioinformatyki Żywności Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO WiM 2014-2020

Deadlines:
Posted : 03-01-2019 09:53:55
Placing offers: 12-02-2019 10:00:00
Opening offers : 12-02-2019 11:00:00

Requirements and specifications

Announcements

2019-02-27 07:03 Zygmunt Bartnikowski Wybór oferty

Wybór oferty (485).p [...].pdf

2019-02-12 12:34 Zygmunt Bartnikowski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-02-04 13:28 Zygmunt Bartnikowski Odpowiedzi na pytania nr 3

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2019-01-29 12:02 Zygmunt Bartnikowski Odpowiedzi na pytania nr 2

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2019-01-28 09:08 Zygmunt Bartnikowski Zmiana treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ ( [...].pdf

2019-01-22 09:33 Zygmunt Bartnikowski Odpowiedzi na pytania nr 1 (485)

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Spektrometr - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3543 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 117

Send a message