Postępowanie: Wykonanie dwóch toalet w hali nr 5 w Zakładzie Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu

Tomasz Nowak
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział: Zakład Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu
Terminy:
Składanie ofert: 17-10-2018 14:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

W imieniu "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Zakład Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu zapraszamy Państwa do złożenia oferty w postępowaniu "Wykonanie dwóch toalet w hali nr 5 w Zakładzie Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu"
1. Przed złożeniem oferty wstępnej, Oferenci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z treścią załączonego "Ogłoszenia o przetargu".
2. Szczegółowe uregulowania realizacji przedmiotu postępowania oraz inne istotne postanowienia zostały zawarte we "Wzorze umowy" znajdującym się w "Ogłoszeniu o przetargu”.
3. Oferty zgodne z wymaganiami znajdującymi się w "Ogłoszeniu" należy zamieścić na platformie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie (nawet po dokonania wyboru ofert) bez podania przyczyny.
5. W poniższej tabeli "Przedmiot zapytania", w kolumnie "cena netto", proszę wpisać wartość całej oferty. Ceny na poszczególny asortyment proszę wpisać na załączonym "Formularzu ofertowym" i dodać go do poniższej tabeli jako załącznik.
6. Postępowanie jest wieloetapowe i obejmuje złożenie oferty oraz przeprowadzenie negocjacji. Negocjacje odbędą się w formie e-mailowej, o których Wykonawcy zostaną powiadomieni po zakończeniu pierwszego etapu postępowania.
7. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest Aleksandra Prochowska: e-mail: aleksandra.prochowska@p-r.com.pl
8. W przypadku konieczności wydłużenia terminu składania ofert proszę o kontakt.
9. W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą platformy zakupowej należy kontaktować się bezpośrednio z Centrum Wsparcia Klienta - tel.: 22-101-02-02.

Adres dostawy

Zakład Napraw Taboru
Kruszewiec 104
26-300 Opoczno

Komunikaty

2018-10-12 13:13 Tomasz Nowak Dokonano edycji następujących elementów postępowania: data zakończenia
2018-10-12 13:08 Tomasz Nowak Dokonano edycji następujących elementów postępowania: data zakończenia

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wykonanie dwóch toalet w hali nr 5 w Zakładzie Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu W załączeniu znajduje się "Formularz ofertowy". Proszę wypełnić , a następnie dodać jako załącznik.

Formularz ofertowy.d [...].doc

1 inna - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 2 miesiące lecz nie później niż do dnia 30.11.2018r., proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość