Postępowanie: Dostawa grzejników stalowych

Katarzyna Arent
Komenda Stołeczna Policji
Terminy:
Składanie ofert: 13-10-2018 23:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Termin realizacji zamówienia do 7 dniroboczych od dnia złożenia zamówienia.Wszelkie koszty związane z realizacjązamówienia w tym koszt transportu / przesyłki oraz rozładunku leżą po stronieDostawcy/Wykonawcy. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualnezałączniki widoczne są na stronie postępowania, a Dostawca/Wykonawca składającofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej zazłożoną ofertę.Dostawca /Wykonawca jest związany złożonąprzez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.Płatność za przedmiot zamówienia będziedokonana na rzecz Wykonawcy przelewem bankowym na rachunek określony nafakturze Wykonawcy, w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty dostarczenia przezDostawcę/Wykonawcę do Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy StołecznejPolicji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, prawidłowo wystawionej faktury VAT,wystawionej po zrealizowaniu dostawy.Faktura wystawiona zostanie wskazując jakopłatnika: Komendę Stołeczną Policji, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, NIP:5251930070, REGON: 012126482Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocąplatformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/ (nie sąprzyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stroniepostępowania).W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego zopisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawodokonania zwrotu na koszt Dostawcy.Wymagana gwarancja na dostarczony przedmiotzamówienia – gwarancja jaką przewiduje producent, lecz nie krócej niż 12miesięcy od daty odbioru przez Zamawiającego.Osoba do kontaktu ws. przedmiotu zamówienia : Katarzyna Arent tel. 22 6033835, w sprawach technicznych Pan Antoni Marczuk tel. 600 335 670.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Adres dostawy podany jest w sekcji przedmiot postępowania przy pozycji zakupowej

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 grzejnik stalowy PURMO CV 22 600x1100 z podłączeniem bocznym lewym - 1 szt. Magazyn KSP Warszawa
Karolkowa 46, wjazd od ulicy Jaktorowskiej
01-203, Warszawa
(0)
2 grzejnik płytowy C22 900x1000 - 1 szt. - (0)
3 grzejnik płytowy C22 450x1400 - 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności 0% przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy 0% Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość