Proceeding: Zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Czmoń

Joanna Grzybowska
Urząd Miasta i Gminy Kórnik Division: Miasto i Gmina Kórnik
Deadlines:
Posted : 05-10-2018 13:53:46
Placing offers: 12-10-2018 14:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

„Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) zwanej dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt.8 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp.”

Delivery address

UMiG Kórnik
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Czmoń Zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Czmoń 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2554 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Termin dostawy - 30 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 21 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 5

Send a message