Postępowanie: Dostarczenie szafy rack 19"

Justyna Woźnicka
Komenda Główna Policji
Terminy:
Składanie ofert: 14-10-2018 14:40:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

zgodnie z zapytaniem ofertowym

dane do kontaktu: justyna.woznicka@policja.gov.pl, tel. 22 60 126 61

Komunikaty

2018-10-10 15:08 Justyna Woźnicka Zamawiający dokonuje zmiany w wymiarach szafy: głębokość szafy - od 800 mm do 1000 mm

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Szafa RACK 19" zgodnie z zapytaniem ofertowym

104_ZAM_WUSIPiK_2018 [...].pdf

1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni od dnia dostarczenia do zamawiającego, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość