Proceeding: Jednorazowego oczyszczenia terenu na dworcu kolejowym w Radomiu.

Deadlines:
Posted : 04-10-2018 13:16:27
Placing offers: 12-10-2018 14:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Proszę o złożenie oferty na wykonanie usługi jednorazowego oczyszczenia terenu (około 550 m2), między tokami szynowymi na dworcu kolejowym w Radomiu. Zanieczyszczenia powstały w wyniku wycieków oleju z pojazdów kolejowych. Warunki udzielenia zamówienia wg Załącznika nr 1.

Delivery address

Adres firmy
Lubelska 26
03-802 Warszawa

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Usługa Proszę o złożenie oferty na wykonanie usługi jednorazowego oczyszczenia terenu (około 550 m2), między tokami szynowymi na dworcu kolejowym w Radomiu. Zanieczyszczenia powstały w wyniku wycieków oleju z pojazdów kolejowych. Warunki udzielenia zamówienia wg Załącznika nr 1.

Załącznik nr 1 opi [...].docx

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2554 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Termin dostawy - 30 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1

Send a message