Postępowanie: Jednorazowego oczyszczenia terenu na dworcu kolejowym w Radomiu.

Terminy:
Składanie ofert: 12-10-2018 14:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Proszę o złożenie oferty na wykonanie usługi jednorazowego oczyszczenia terenu (około 550 m2), między tokami szynowymi na dworcu kolejowym w Radomiu. Zanieczyszczenia powstały w wyniku wycieków oleju z pojazdów kolejowych. Warunki udzielenia zamówienia wg Załącznika nr 1.

Adres dostawy

Adres firmy
Lubelska 26
03-802 Warszawa

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Usługa Proszę o złożenie oferty na wykonanie usługi jednorazowego oczyszczenia terenu (około 550 m2), między tokami szynowymi na dworcu kolejowym w Radomiu. Zanieczyszczenia powstały w wyniku wycieków oleju z pojazdów kolejowych. Warunki udzielenia zamówienia wg Załącznika nr 1.

Załącznik nr 1 opi [...].docx

1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 30 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość