Proceeding: Wykonanie remontu 5 łazienek w Zakładzie Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu

Tomasz Nowak
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Division: Zakład Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu
Deadlines:
Posted : 01-10-2018 10:02:06
Placing offers: 19-10-2018 14:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

W imieniu "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Zakład Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu zapraszamy Państwa do złożenia oferty w postępowaniu "Wykonanie remontu 5 łazienek w Zakładzie Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu"
1. Przed złożeniem oferty wstępnej, Oferenci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z treścią załączonego "Ogłoszenia o przetargu".
2. Szczegółowe uregulowania realizacji przedmiotu postępowania oraz inne istotne postanowienia zostały zawarte we "Wzorze umowy" znajdującym się w "Ogłoszeniu o przetargu”.
3. Oferty zgodne z wymaganiami znajdującymi się w "Ogłoszeniu" należy zamieścić na platformie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie (nawet po dokonania wyboru ofert) bez podania przyczyny.
5. W poniższej tabeli "Przedmiot zapytania", w kolumnie "cena netto", proszę wpisać wartość całej oferty. Ceny na poszczególny asortyment proszę wpisać na załączonym "Formularzu ofertowym" i dodać go do poniższej tabeli jako załącznik.
6. Postępowanie jest wieloetapowe i obejmuje złożenie oferty oraz przeprowadzenie negocjacji. Negocjacje odbędą się w formie e-mailowej, o których Wykonawcy zostaną powiadomieni po zakończeniu pierwszego etapu postępowania.
7. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest Tomasz Nowak
8. W przypadku konieczności wydłużenia terminu składania ofert proszę o kontakt.
9. W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą platformy zakupowej należy kontaktować się bezpośrednio z Centrum Wsparcia Klienta - tel.: 22-101-02-02.

Delivery address

Zakład Napraw Taboru
Kruszewiec 104
26-300 Opoczno

Announcements

2018-10-17 13:09 Tomasz Nowak Have edited the following elements of transactions: end date
2018-10-12 13:30 Tomasz Nowak Have edited the following elements of transactions: end date
2018-10-09 14:26 Tomasz Nowak Have edited the following elements of transactions: end date

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Wykonanie remontu 5 łazienek w Zakładzie Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu W załączeniu znajduje się "Formularz ofertowy". Proszę wypełnić , a następnie dodać jako załącznik.

Projekt Ogłoszenia o [...].pdf

1 other - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2554 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Termin dostawy - do 3 miesięcy (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 23

Send a message