Postępowanie: Zlecenie tłumaczenia konsekutywnego z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski w dniach: - 21 maja oraz 23-25 maja 2018r. na szkoleniu: Juvenile crime and domes

Terminy:
Składanie ofert: 18-05-2018 09:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest zainteresowana zleceniem tłumaczenia konsekutywnego z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski w dniach:
- 21 maja oraz 23-25 maja 2018r. na szkoleniu: Juvenile crime and domestic violence.

Planowane przedsięwzięcie będzie kierowane do funkcjonariuszy policji, straży granicznej, prokuratorów oraz innych przedstawicieli organów ścigania z kraju i za zagranicy zajmujących się przestępczością nieletnich i przemocą domową. Szkolenie jest organizowane przez Wyższą Szkołę Policji w ramach European Union Agency for Law Enforcement Training ( CEPOL ), a dotyczącym przestępczości nieletnich i przemocy domowej.

W szkoleniu wezmą udział uczestnicy oraz eksperci z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz wybranych krajów trzecich. Celem szkolenia jest zdefiniowanie czynników i uwarunkowań przestępczości nieletnich oraz przemocy domowej z perspektywy międzynarodowej, a także wypracowanie uzasadnionych naukowo inicjatyw, które umożliwią podjęcie optymalnych działań w celu zmniejszenia liczby sprawców czynów karalnych i skuteczne zapobieganie przemocy w rodzinie.
Tłumaczenie będzie obejmowało: w dniu 21 maja tłumaczenie konsekutywne w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie – 1 godzina zegarowa, w dniu 23 maja tłumaczenie konsekutywne w Miejskim Zespole Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie – 5 godzin zegarowych, w dniu 24 maja tłumaczenie konsekutywne wystąpień zaproszonych gości i ekspertów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie – 8 godzin zegarowych, w dniu 25 maja tłumaczenie konsekutywne wystąpień zaproszonych gości i ekspertów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie – 2 godziny zegarowe

Przedmiot zlecenia będzie finansowany w ramach przyznanego budżetu przez European Union Agency for Law Enforcement Training ( CEPOL ).

Kryteria oceny oferty:
Cena – 40%
Doświadczenie – 60%
Wymogi formalne dotyczące podmiotów zainteresowanych tłumaczeniem obejmują:
1. Wykazanie co najmniej 8-letniego doświadczenia w tłumaczeniu ustnym podczas szkoleń, konferencji i seminariów dotyczących działalności policji – wg załącznika nr 1 (waga 20%);
2. Wykazanie doświadczenia w zakresie tłumaczeń materiałów dotyczących projektów badawczych w obszarze działalności policji – wg załącznika nr 2 (waga 20%);
3. Wykazanie doświadczenia w tłumaczeniu artykułów naukowych, czy też podręczników z zakresu działalności policji – wg załącznika nr 3 (waga 20%);

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających doświadczenie.
W przypadku zainteresowania tłumaczeniem konsekutywnym proszę o podanie do dnia 18 maja br. (do godz. 09.00 ) oferty brutto za godzinę tłumaczenia. Więcej informacji nt. zamówienia udzieli Pani dr. Małgorzata Andrzejczak-Świątek, m.andrzejczak@wspol.edu.pl
Podmiot składający ofertę jest zobowiązany określić czy jest osobą fizyczną, osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą zatrudniającą jedną osobę czy osobę fizyczną prowadząca działalność gospodarczą zatrudniającą więcej niż jedną osobę.
Złożenie oferty nie zobowiązuje zamawiającego do zawarcia umowy z wykonawcą

Adres dostawy

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Marsz. Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 cena za 1 godzinę tłumaczenia całkowity koszt 1 godziny tłumaczenia 1 szt. - (0)
2 ilość doświadczenia wg załącznika nr 1 dla 1 usługi tłumaczenia ustnego należy wpisać 1, dla 4 usługi tłumaczenia ustnego należy wpisać 4, itp.

załącznik-nr-1-tluma [...].doc

1 szt. - (0)
3 ilość doświadczenia wg załącznika nr 2 dla 1 usługi tłumaczenia należy wpisać 1, dla 4 usługi tłumaczenia należy wpisać 4, itp.

załącznik-nr-2-tluma [...].doc

1 szt. - (0)
4 ilość doświadczenia wg załącznika nr 3 dla 1 usługi tłumaczenia należy wpisać 1, dla 4 usługi tłumaczenia należy wpisać 4, itp.

załącznik-nr-3-tluma [...].doc

1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2957 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość